Ne brinite se tjeskobno ni zbog čega“. (Filipljanima 4, 6)

Briga će ubiti vašu radost i prouzročiti vam stres. Mi u životu obično očekujemo najgore. Tjeskobni poremećaji su najuobičajeni mentalni poremećaji u Sjedinjenim Državama. Prema rezultatima istraživanja Udruge ”Anxiety and Depression” ovi poremećaji zahvaćaju 18.1% cjelokupne američke populacije.

No briga nije mentalni problem. To je problem duhovne naravi. Briga znači pretpostavljanje da nas Bog nikada nije želio imati. Briga se događa jer se igramo Boga i pokušavamo kontrolirati ono što ne možemo kontrolirati.

PROČITAJTE: 4 psalma koja pružaju utjehu zabrinutima

Postojala je znanstvena studija o brizi koja je otkrila da:

– 40% stvari zbog kojih se brinemo se nikada ne dogode

– 30% naših briga se odnose na događaje iz prošlosti

– 12% naših briga jest bezrazložna briga zbog zdravlja

– 10% vremena se brinemo zbog beznačajnih ili trivijalnih stvari

– 8% naših briga nastaju zbog opravdanih razloga

Briga je beskorisna. Ona me može promijeniti prošlost niti kontrolirati budućnost. Briga će vam naštetiti sada. To je nevjerojatno bacanje energije. To je ”tapkanje” na mjestu. Kada se brinemo o stvarima, one postaju sve veće i veće.

Biblija nam kaže: „Ne brinite se tjeskobno ni zbog čega“. (Filipljanima 4, 6) To je jedna od zapovijedi koju je najteže poslušati. Još joj se teže podvrgnuti kada vidimo u kakvim je Pavao bio okolnostima dok ju je napisao. Bio je u zatvoru i čekao da ga vladar pogubi.

Briga je nešto što učimo činiti. Morate vježbati brinuti se kako biste postali dobri u tome. No isto kao što je naučena, možemo je i pustiti od sebe.

Isus je u Mateju 6, 34 rekao: Stoga ne brinite se za sutrašnji dan jer će se on sam pobrinuti za sebe. Svakome danu je dosta njegovih briga.

Isus nam daje najbolji protuotrov za brigu. Živimo dan po dan. Bog će se pobrinuti za naše sutra.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Pastorrick.com