Što je Isus mislio kada je rekao: „Svršeno je“?

Od posljednjih Isusovih riječi izgovorenih na križu, niti jedna nije toliko važna ili značajna kao: „Svršeno je“. Može ju se naći samo u Evanđelju po Ivanu, a prevedeno s grčkog tetelestai, značenje te izreke postaje: „plaćeno u potpunosti“.

Kada je Isus izgovorio te riječi, izjavio je da je dug Njegovom Ocu sada plaćen u potpunosti i zauvijek. Ne treba se zbuniti i misliti da je Isus nešto dugovao, nego je Isus otplatio dug koji je čovječanstvo dugovalo – dug grijeha.

Nedugo prije Njegovog uhićenja od strane Rimljana, Isus je izmolio svoju zadnju javnu molitvu, zamolio je Oca da ga proslavi, kao što je Isus proslavio Oca na zemlji: „Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti“ (Ivan 17,4). Isusov posao na zemlji bio je: „potražiti i spasiti izgubljeno“ (Luka 19,10), iskupiti se za grijehe svih onih koji bi u Njega povjerovali (Rimljanima 3,23-25) te pomiriti grešnike s Bogom. „Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici“ (2. Korinćanima 5,18-19). Nitko osim utjelovljenog Boga ne bi mogao izvršiti takav zadatak.

Što je svršeno?

Ujedno je i ispunio sva proročanstva iz Starog Zavjeta, simbole i najave dolaska Mesije. Od Postanka do Malahije, postoji preko 300 proročanstava koji najavljuju dolazak Pomazanika (Krista), a koja je Isus ispunio svojom smrću. Od „sjemena“ koje će smrviti glavu zmije (Postanak 3,15), do Patnje Sluge u Izaiji (53), do najave „glasnika“ Gospodnjeg (Ivan Krstitelj) koji će „pripraviti put“ za Mesiju – sva proročanstva o Isusovom životu, poslanju i smrti su se ispunila i završila na križu.

Iako je iskupljenje ljudskog roda najvažniji zadatak, i mnogi drugi zadaci su na križu ispunjeni i završeni. Patnja koju je Isus iskusio na zemlji, a pogotovo u zadnjim satima svoga života, napokon je završila. Božja volja za Isusa ispunjena je savršenom poslušnošću Isusa prema Ocu (Ivan 5,30; 6,38). Najvažnije je da je moć grijeha i sotone uklonjena.

Čovječanstvo više neće morati trpjeti „ognjene strijele Zloga“ (Efežanima 6,16). Podizanjem „štita vjere“ u Onoga koji je završio zadatak iskupljenja spasenja mi možemo, po vjeru, živjeti kao nova stvorenja u Isusu. Isusov svršeni posao na križu bio je početak novog života za sve one koji bijahu „mrtvi zbog prijestupa i grijeha“ ali koje Bog „oživi zajedno s Kristom“ (Efežanima 2,1; 2,5).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

NAJNOVIJE!