Ima li Isus još uvijek svoje fizičko tijelo?

Isus ima fizičko tijelo na nebu, ali ono se razlikuje od tijela koje mi imamo sada na zemlji.

Važno je razumjeti da je Isus rođen kao čovjek, imao je ljudsko tijelo poput našeg i da je ubijen. Pokopan je, a zatim je, tri dana kasnije, fizički ustao iz mrtvih. Mnogi su ga vidjeli živog – više od 500 ljudi (1. Korinćanima 15,3–6).

Ubrzo nakon njegova uskrsnuća dvojica Isusovih učenika pješačili su do gradića zvanog Emaus, zajedno s čovjekom koji je hodao i dugo razgovarao s njima.

Kada su njih trojica zajedno objedovali, učenici su mogli vidjeti da je treći čovjek Isus (Luka 24,13–35). Nije da je Isus bio neprepoznatljiv, već su oči učenika bile nadnaravno zaslijepljene.

Isus se pred učenicima pojavio u fizičkom tijelu

Isus je rekao svojim učenicima da On nije duh, već da ima tijelo, pozivajući ih da Mu dotaknu ruke i noge (Luka 24,39–40). Također je i jeo s njima (Luka 24,41–43).

Prilikom drugog ukazanja, Isus je pozvao Tomu da stavi ruku u Njegovu ranu na boku, a to je bilo nakon što je Isus uskrsnuo iz mrtvih.

Ivan 20,26-28 piše: I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: “Mir vama! Zatim će Tomi: “Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori mu Toma: “Gospodin moj i Bog moj!”

Isus je imao fizičko tijelo, a i kršćani će također imati uskrslo tijelo

Budući da je Isus imao tijelo kad je uskrsnuo, tako će i kršćani kad uskrsnu (Ivan 5,21, 28; Rimljanima 8,23).

Međutim, kao što je Isusovo tijelo fizičko, a opet proslavljeno, naša će uskrsla tijela također biti nešto drugačija od onih koja imamo sada. Naša su tijela sada prilagođena zemaljskom životu. Naša nebeska tijela bit će prilagođena nebu.

Apostol Pavao opisuje naša buduća fizička tijela

Apostol Pavao opisuje kako će izgledati naša buduća fizička tijela: “Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.” (1. Korinćanima 15,40-44).

Pavao piše u Filipljanima da će Isus “preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.” (Filipljanima 3,21).

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: