nevjerni Toma
Foto: Wikipedia

Nevjerni Toma, poznat i kao „blizanac“, jedan je od Isusovih apostola koji Ga je slijedio i svjedočio Njegovim čudima. Tko je on bio i što možemo naučiti od njega?

Mnogi ga ljudi danas poznaju kao nevjernog Tomu zbog njegove sumnje u Isusovo uskrsnuće.

Ovo čitamo u evanđelju po Ivanu (20,24-29):

„Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!«
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus:
»Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«“.

Nevjerni Toma je Isusov učenik od kojega puno toga možemo naučiti. Ovo nam svjedočanstvo daje uvid u Tomin život i njegovu vjeru. 

1. Sumnja je umanjila njegovu sposobnost vjere

Svjedočanstvo nam govori da Toma nije bio prisutan kada se uskrsli Gospodin objavio svojim učenicima. Učenici koji su Ga vidjeli rekli su Tomi da je Isus živ, ali im on nije vjerovao.

Razmislite: Toma je hodao zajedno s ostalim učenicima i s Gospodinom, no njegova ga je sumnja toliko sputavala da nije vjerovao njihovom svjedočanstvu, a ni onome što im je Isus rekao prije Svoje muke i smrti. Njegova je sumnja poništila njegovu sposobnost vjerovanja.

Na isti će način i naše sumnje, kada im to dozvolimo, sputavaju našu vjeru. Moramo biti oprezni da ne sumnjamo, nego da vjerujemo.

2) Vjera ne ovisi o opipljivim dokazima

U odlomku možemo pročitati kako je Toma rekao da će vjerovati jedino kada vidi dokaz Isusova uskrsnuća. Iako postoji dokaz da je Isus uskrsnuo, vjerovanje da se nešto dogodilo samo ako imamo opipljiv dokaz više nije vjerovanje.

Poslanica Hebrejima govori (11,1): „A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo“. Zbog vjere mi možemo vjerovati u Boga kojega ne vidimo, ali postoji. Bez vjere ne možemo vidjeti Božju slavu (Ivan 11,40), i bez vjere Mu nećemo moći udovoljiti (Hebrejima 11,6).

Moramo odlučiti vjerovati u Boga, čak i ako je jedina opipljiva stvar koju imamo Njegova Riječ

3) Bog želi da vjerujemo u Njega čak i ako Ga ne vidimo

Na posljetku, iako je bilo u redu što se Krist pokazao Tomi i dao mu dokaz da je živ, mi čitamo o tome da On izražava želju da ljudi vjeruju u Njega, iako Ga još nisu vidjeli.

„Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!“ (Ivan 20,29).

Bog želi da vjerujemo u Njega iako nemamo opipljiv dokaz. To je dokaz naše vjere u Njega.

Autor: JB Cachila; Izvor: Christian Today

PROČITAJTE JOŠ: