Kako je Isus uistinu izgledao?

Kako je Isus uistinu izgledao? Znamo li taj podatak pouzdano?

Abrahamov poziv

Oko Isusovog izgleda izbile su brojne kontroverze. Sve je počelo s Knjigom Postanka, 12. poglavljem, s Abramovim (kasnije prozvanim „Abraham“) pozivom i podrijetlom djece izraelske. Sve je počelo s: „Jednoga dana reče Gospod Abramu: ‘Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju ću ti pokazati!’ Jer učinit ću te velikim narodom, i blagoslovit ću te, i uvelićat ću ime tvoje; i ti ćeš biti blagoslov.“ (Postanak 12,1-2) Ne postoje nikakvi dokazi da je Abram o ovome razgovarao s roditeljima i prijateljima, ili da je oklijevao. Nevjerojatno je, ali piše kako: „I pođe Abram, kako mu je bio zapovjedio Gospod“ (Postanak 12,4).

Abram je tako ostavio sve što je poznavao, svoj dom, svoju obitelj, svoj posao, svoje prijatelje, svoje stare poganske običaje, i sve što mu je milo i blisko te je pošao u mjesto koje nikada prije nije vidio i za koje nije znao što očekivati.

Jakov i Juda

Tijekom strašne gladi Jakov, koji je kasnije prozvan Izrael, morao je svoju obitelj preseliti u Egipat kako bi preživjeli, no to je sve bilo dio velikog Božjeg plana u kojem „Bog progovori Izraelu u jednom noćnom viđenju, On ga pozva: ‘Jakove, Jakove!’ On odgovori: ‘Evo me!’ Tada on reče: ‘Ja jesam Bog, Bog oca tvojega: ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti narodom velikim’.“ (Postanak 46,2-3)

Bit će potrebno 400 godina da ovaj „veliki narod“ naraste, pa je Jakov: „Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije dolaska njegova u Gošen. Kad su bili došli u zemlju gošensku. Dade Josip upreći kola svoja i izađe u susret ocu svojemu Izraelu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na prsima njegovim.“ (Postanak 46,28-29). Tada „se Jakov oprosti od faraona i ode od faraona. A Josip naseli oca svojega i braću svoju i dade im posjed u zemlji egipatskoj u najboljem dijelu zemlje, naime u pokrajini ramsesovskoj, kao što je bio zapovjedio faraon. Josip opskrbi kruhom oca svojega i braću svoju i svu porodicu oca svojega po broju družine njihove.“ (Postanak 47,12)

Kako je Isus izgledao?

Najranije slike Isusa koje imamo datiraju iz prve polovine 3. stoljeća kada su pronađene neke slike u ruševinama drevnoga grada Dura-Europos, a koji se nalazio na rijeci Eufrat. Slika prikazuje Isusa bez brade i s kratkom kosom. To se naravno ne slaže sa slikama Isusa koje imamo danas, i u kojima je prikazan sa dugom bradom i dugom kosom. No, što je li to točno? Moguće je da ništa nije.

Mnogi su muškarci u prvom stoljeću, grčko-rimskog svijeta, bili obrijani i imali kratku kosu. Pavao, koji je bio Isusov učenik (Galaćanima 1,12) pisao je da je šteta da muškarci imaju dugu kosu (1. Korinćanima 11,14), pa se činilo teško mogućim da je Isus imao dugu kosu, s obzirom da je naučio Pavla da je šteta da muškarci imaju dugu kosu.

Slike Isusa sa dugom kosom i bradom stoga su možda krive, i teško moguće s obzirom na to kako su se Židovi u prvom stoljeću oblačili. Brada nije bila karakteristična za Židove u Isusovo doba. Biblija zapravo opisuje Isusov izgled i kaže: „Nema obličja na njemu, nema ljepote, da bismo ga gledali, i nema izgleda, da bismo našli ugodnosti na njemu.“ (Izaija 53,3) Dakle, nije bilo ničeg posebnog u Isusovom fizičkom izgledu, s obzirom da „On bijaše prezren, ostavljen po strani od ljudi“ (Izaija 53,3).

Postoje neke slike bradatih židovskih muškaraca koje su pronađene na kovanicama, nakon pada Jeruzalema oko 70. godine, ali to su uvijek bile kratke brade, i kratka kosa. No, većina židovskih muškaraca u Isusovo vrijeme nije imala bradu, i imali su kratku kosu.

Je li bitno?

Ne, ne smatram da je bitno kako je Isus izgledao u svojoj ljudskosti. No bitno je kako će izgledati u drugom dolasku, jer će razdvojiti nebesa i doći u velikoj moći i slavi na oblacima, predstavljajući veliku Božju slavu. Ova je slika ta koja bi trebala nagnati one ljude koji se još nisu obratili, da to učine dok još mogu (2. Korinćanima 6,2), i da svoje pouzdanje stave u Krista. Vjernik će se radovati u taj dan, no nevjernici će žalovati zato što će znati da je njihov sud došao (Otkrivenje 20,12-15).

Apostol Ivan piše: „Eno, dolazi na oblacima, i gledat će ga svako oko, i oni, koji ga probodoše, naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da, Amen.“ (Otkrivenje 1,7). Znamo da je Isus danas u punoj slavi jer sjedi kao desna ruka Oca, no doći će dan kada će on doći i suditi sve one koji su odbili vjerovati, osim djece Božje, i reći će: „Tada mu reče gospodar njegov: ‘Bravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojega!’ (Matej 25,21).

Zaključak

Zaključak je da jednostavno ne znamo kako je Isus izgledao, no apostol Ivan piše: „Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest.“ (1. Ivanova 3,2). Mi stoga znamo da ćemo ga jednoga dana „vidjeti kao što jest“.

Isus je vjerojatno ličio na ostale Židove svojega doba, te kao i svi Židovi, imao je maslinastu kožu i tamnu kosu. Osim Izaijinih pisanja, mi drugo ne znamo. Znamo da je bio iz Judinog plemena i poticao iz Abrahamove loze, Izaka, Jakova i Davida i da su oni vjerojatno bili slični u boji kože i izgledu. Isto tako znamo da je Isus bio stolar barem 10 godina, prije nego je počeo svoju zemaljsku službu u 30-oj godini. A budući da je postolarstvo tada uključivalo i ogromne trupce, možemo pretpostaviti da je Isus bio vrlo mišičav. Nijedan čovjek ne bi mogao preživjeti bičevanje i raspeće koje su Rimljani priredili.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida R.; Izvor: Faithinthenews.com