Isusova čuda: Koliko je čuda učinio Isus tijekom svog života?

Isusova čuda su mnogobrojna, a nitko nema točan odgovor na pitanje koliko je čuda učinio Isus tijekom svog života i službe na zemlji.

Nije moguće utvrditi stvarnu brojku Isusovih čuda jer Biblija spominje da je Isus ozdravljao mnoge. Svako od tih iscjeljenja samo je po sebi čudo, a nije nam poznato koliko ih je bilo. Uz to postoje mnoga druga čuda, poput istjerivanja demona, smirivanje oluje itd.

Isusova čuda opisana u evanđeljima

Iako ne znamo koliko je čuda Isus učinio, možemo točno izračunati ona o kojima se jasno govori u četiri evanđeoska izvještaja. Pri tome zaključujemo da ih je bilo 38.

Zašto je Isus činio čuda?

Isus je činio čuda iz više razloga. Prvo što je Isus rekao je da nije došao biti služen, nego da služi (Marko 10,45), a svojim čudima je sigurno to učinio.

Drugi razlog zbog kojeg je Isus činio čuda bilo je objavljivanje Sebe kao poslanog od Boga – činio je čuda kao Sin Čovječji (mesijanski naslov) i kao Sin Božji. Petar je na dan Pedesetnice to potvrdio kad je rekao da su Isusova čuda pokazala da je on potvrđen od Boga (Djela 2,22)

VIDI OVO: 5 čuda koja doktori i znanost ne mogu objasniti: Bog i danas djeluje

Isus je također činio čuda kako bi proslavio Oca, jer sva čuda upućuju na Oca. Sjetite se, Isus je odložio svoje božanstvo, živeći samo kao čovjek, dok je bio ovdje, na zemlji.

Dakle, Isusova čuda su bila po snazi Duha Svetoga koji je sišao na njega prilikom krštenja te je djelovao u Njemu i kroz Njega. Ponovno, na dan Pedesetnice, Petar je to potvrdio rekavši da je Bog po čudima potvrdio/dokazao Isusa. (Djela 2,22).

Još jedan razlog zašto je Isus činio čuda bio je taj da nam pruži viđenje na to što treba doći. Jednog će dana Božjom snagom sve postati novo. Zemlja i sve stvari na zemlji vratit će se savršenstvu i savršenom miru kakav je bio u Edenskom vrtu. Božji plan otkupljenja i obnove bit će jednog dana konačno dovršen.

Sva Isusova čuda zapisana u evanđeljima

1. Vodu je pretvorio u vino na svadbi u Kani Galilejskoj – Ivan 2,1-11
2. Izliječio je sina kraljevskog službenika koji je umirao u Kafarnaumu – Ivan 4,46-54
3. Istjerao je demona u sinagogi u Kafarnaumu – Marko 1,21-28, Luka 4,38-39
4. Izliječio je Petrovu punicu koja je imala visoku temperaturu – Matej 8,14-17, Marko 1,29-31, Luka 4,38-39
5. Izliječio je mnoge i istjerao demone iz mnogih prije zalaska sunca – Marko 1,32-34, Luka 4,40-41
6. Dao je učenicima čudesan ulov ribe dok je bio s njima u čamcu – Luka 5,4-11
7. Izliječio je gubavca – Matej 8,2-4, Marko 1,40-45, Luka 5,12-16
8. Iscijelio je stotinikovog slugu u Kafarnaumu – Matej 8,5-13, Luka 7,1-10
9. Ozdravio je od paraliziranog čovjeka (spušten kroz krov) – Matej 9,2-8, Marko 2,1-12, Luka 5,17-26
10. Iscijelio je usahlu ruku u sinagogi subotom – Mt 12, 9-14, Marko 3,7-12, Luka 6,17-19
11. Ozdravio je sina udovice u Nainu – Luka 7,11-17
12. Smirio je oluju – Matej 8,22-23, Marko 4,36-41, Luka 8,23-25
13. Protjerao je legiju demona – Matej 8,28-34, Marko 5,1-20, Luka 8,26-39
14. Izliječio je ženu koja je krvarila – Matej 9,20-22; Marko 5,24-34; Luka 8,42-48
15. Podigao je Jairovu kćer – Matej 9,23-26, Marko 5,35-43, Luka 8,49-56
16. Izliječio je dva slijepca – Matej 9,27-31
17. Iscijelio je ospjednutog – Mt 9,32-34
18. Izliječio je osakaćenog čovjeka na bazenu u Betesdi – Ivan 5,2-15
19. Izliječio je mnoge i nahranio pet tisuća muškaraca (plus žene i djecu) – Matej 14,13-21, Marko 6,30-44, Luka 9,10-17, Ivan 6,1-14
20. Hodao je po vodi – Matej 14,22-33, Marko 6,45-52, Ivan 6,16-21
21. Izliječio je mnoge koji su bili bolesni u Genezaretu (dotakli su se njegove haljine) – Mt 14,34-36, Marko 6,35-56
22. Izliječio je kćerku Kananejke opsjednute demonima – Matej 15,21-28, Marko 7,24-30
23. Izliječio je gluhonijemog čovjeka – Marko 7,31-37
24. Iscijelio je mnoge i nahranio četiri tisuće muškaraca (plus žene i djecu) – Mt 15,29-39, Marko 8,1-10
25. Iscijelio je slijepca iz Betsaide – Marko 8,22-26
26. Izliječio je čovjeka slijepog od rođenja (stavio mu je blato na oči) – Ivan 9,1-7
27. Oslobodio dječaka opsjednutog demonima – Matej 17,14-19, Marko 9,14-29, Luka 9, 37-43
28. Učinio je čudo s novčićem koji se nalazio u ribi za plaćanje poreza – Mt 17,24-27
29. Iscijelio je slijepog, nijemog čovjeka demonom – Matej 12,22-23, Marko 3,20
30. Izliječio je osakaćenu ženu u subotu – Luka 13,10-13
31. Izliječio je čovjeka s vodenom bolesti u subotu – Luka 14,2-6
32. Očistio je deset gubavca na putu za Jeruzalem – Luka 17,11-14
33. Podignuo je Lazara iz groba u Betaniji – Luka 14,2-6
34. Izliječio je dva slijepca (Bartimeja i drugog) u blizini Jerihona – Matej 20,29-34, Marko 10,46-52, Luka 18,35-43
35. Prokleo je smokvu koja se osušila – Matej 21,18-22, Marko 11,12-14
36. Iscijelio je uho sluge Velikog svećenika (kad je uhićen) – Luka 22,51
37. Uskrsnuo je iz mrtvih – Matej 28,1-20, Marko 16,1-19, Luka 24,1-53, Ivan 20,1-31
38. Dao je učenicima čudesan ulov ribe dok je stajao na obali – Ivan 21,1-8

VIDI OVO: Zašto je Isus činio čuda na zemlji?

Uz to, rečeno nam je da je Isus ozdravio veliko mnoštvo (Mt 12, 15-21; Marko 3, 7-12; Luka 6,17-19); te je ozdravio slijepe i hrome u hramu (Mt 21,14).

NAJNOVIJE!