U Ivanu 1,29, Ivan Krstitelj je objavio sljedeće o Isusu: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” Ivan Krstitelj je također rekao o Isusu: “komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.”, i: “Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?” (Matej 3,14). Jasno je da je Ivan Krstitelj prepoznao Isusa kao Mesiju i imao je vjeru u Njega.

Međutim, kasnije, kao što je zapisano u Mateju 11,3 i u Luki 7,19, Ivan Krstitelj je poslao svoje učenike Isusu da ga pitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Što se dogodilo? Zašto je Ivan Krstitelj sumnjao da je Isus Mesija?

Postoje dvije ključne točke koje trebamo zapamtiti. Prvo, Ivan Krstitelj je bio bačen u tamnicu od strane Heroda (Matej 11,2; Luka 3,20). Ivan je možda bio u tamnici više od godinu dana kada je ovo pitao. Vjerojatno je znao da će na kraju biti pogubljen, što se i dogodilo, ubrzo nakon što je poslao ovu poruku Isusu (Matej 14,1-12). Drugo, Isusa kao Mesiju nije prihvaćala većina Izraelaca. Isus je bio odbačen od strane vođa Izraelovih: farizeja, saduceja i Sanhedrina. Usred ovakvih okolnosti razumljivo je da je Ivan Krstitelj sumnjao.

Isusov odgovor je bio znakovit. On je rekao Ivanovim učenicima da mu kažu o čudima koje čini (Matej 11,4-5). Onda nastavlja, i hvali Ivana Krstitelja: “Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! “(Matej 11,7-11; Luka 7,21-27).

Isus nije ukorio Ivana Krstitelja. Isus je znao Ivana, ljubio je Ivana i shvaćao je kušnju u kojoj se Ivan nalazio. Isusov odgovor na sumnju Ivana Krstitelja je savršen primjer Mateja 12,20: “trske stučen prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti”.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.