Izdvojite 9 minuta za ovaj video – promijenit će vam život!

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3,16)

Uključite opciju za prikaz hrvatskih titlova!