NaslovnicaDuhovnostJe li Biblija koju danas čitamo promijenjena u usporedbi s originalom?

Je li Biblija koju danas čitamo promijenjena u usporedbi s originalom?

Mnogi ljudi tvrde da Biblija koju danas čitamo nije original te da je promijenjena. U ovom ćemo članku odgovoriti na to pitanje.

Ukratko: ta je tvrdnja potpuna neistina. Zaista, postoje mnogi dokazi da je Biblija koju danas imamo zapravo originalna Biblija.

Razlozi za vjerovanje da Biblija nije original

Mnogi ljudi kažu da je Biblija kroz godine mijenjana ili izvrtana kako se ne bi morali nositi s Kristovim pravilima za život. Slično, budući da se Kuran i Biblija ne podudaraju, muslimani često tvrde da je Biblija primijenjena kako bi izbjegli implikacije da je problem u Kuranu.

Na primjer, u Kuranu piše da Isus nije preminuo, a budući da u Bibliji piše suprotno, onda mora da je Biblija u krivu. No, dokazi upućuju da u Bibliji nema promjena. Potrebno je posebno razmotriti Novi i Stari zavjet budući da su neki problemi zapravo različiti.

Zašto je Stari zavjet original?

Postoje tri glavna manuskripta Staroga zavjeta: Masoretski tekst koji je hebrejski tekst iz 1000. godine poslije Krista. Druga je Septuaginta, grčki prijevod hebrejskog teksta iz 3. stoljeća prije Krista. I posljednje su Svitci s Mrtvog mora koji datiraju između 408. i 318. godine prije Krista.

Svi se ti tekstovi prilično poklapaju iako postoje neka manja odstupanja. Zbog toga možemo biti sigurni da je Stari zavjet kakvog danas čitamo onaj koji je Isus koristio (kojeg je citirao) te je isti kao onaj kojeg su Židovi koristili 400 godina prije Isusova dolaska.

Manuskripti Novog zavjeta

Situacija u Novom zavjetu je malo složenija. Postoji preko 5800 grčkih manuskripta, a na grčkom je Novi zavjet originalno i bio napisan. No, vrlo je rano preveden i na mnoge druge jezike kao što su latinski, armenski i drugi. Ukupan broj manuskripata doseže desetke tisuća. No, većina njih potječe iz 2. stoljeća po Kristu te većina ne sadrži cijeli Novi zavjet.

VIDI OVO: 4 stvari koje Bog čini u vama dok čitate Bibliju

Neki su kolekcije knjiga Novog Zavjeta, drugi su individualne knjige, a neki sadrže samo nekoliko stihova. Najraniji manuskript u sebi sadržava Evanđelje po Ivanu (18,31-33) na jednoj strani, a na drugoj Evanđelje po Ivanu (18,37-38) te potječe iz 100. godine po Kristu.

Nedavno su otkriveni novi fragmenti, a jedan od njih je dio Evanđelja po Marku koji datira iz 1. stoljeća po Kristu. Ujedno postoji i više od milijun citata Novog Zavjeta od strane ranih crkvenih otaca.

Zašto je Novi zavjet original?

Budući da ne postoje cjelovite kopije Novog zavjeta do 350. godine po Kristu, učenjaci su sastavili sve knjige i spise Novog Zavjeta. Tijekom tog procesa su upotrijebili svih 16 000 dostupnih manuskripta.

Neki možda misle da je sve to sličilo igri pokvarenih telefona – što je neka osoba htjela s nečime reći. No to nije bio slučaj jer je mnogo tekstova bilo prevedeno na isti jezik. Učenjaci smatraju da je 99,5% Novog zavjeta potpuno originalno.

VIDI OVO: Je li Biblija stvarno Riječ Božja?

Zaključak: Biblija je original

Zbog ovih razloga su oni koji tvrde da Biblija nije original zapravo u krivu. Čitajte Bibliju sa saznanjem da je svaka riječ i poruka do vas došla točno onakva kakva je bila i prije nekoliko tisuća godina.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ida U.