Je li Božja volja i moja volja
Foto: Pexels

Je li Božja volja za posvećenjem i moja volja? Jesam li voljan dopustiti Bogu da u meni učini sve što je moguće zbog Kristove muke na križu?

Doista, ovo je volja Božja; vaše posvećenje (1. Solunjanima 4,3)

Posvećenje nije pitanje je li Bog voljan posvetiti me ili nije. Pitanje je, je li to moja volja?

Jesam li voljan dopustiti Bogu da u meni učini sve što je moguće zbog Kristove muke na križu? Jesam li voljan dopustiti da Isus postane posvećenje meni, i da se Njegov život prikaze u mojem smrtnome tijelu? (1. Korinćanima 1,30).

Čuvaj se da ne kažeš: ”O, pa ja čeznem biti posvećen!” Ne, ne čezneš! Prepoznaj svoju potrebu, ali prestani čeznuti i radije nešto poduzmi. Prihvati da Isus Krist postane posvećenje za tebe po apsolutnoj, neupitnoj vjeri, a veliko će čudo Isusove muke na križu postati u tebi stvarnost.

Sve što je Isus omogućio postaje mojim kao besplatan dar Božje ljubavi na temelju onoga što je Krist postigao na križu. A moj je stav kao spašene i posvećenje osobe, stav duboke, ponizne svetosti (jer ne postoji ohola svetost).

To je svetost koja se temelji na bolnom pokajanju i osjećaju neizreciva srama i poniženja, a usto na zapanjujućoj spoznaji da se sama Božja ljubav prikazala meni, makar ja nisam uopće mario za Njega (Rimljanima 5,18).

On je dovršio sve za moje spasenje i posvećenje. Nije onda ni čudo da Pavao kaže kako ga ništa ”neće moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu” (Rimljanima 8,39).

Posvećenje me čini jedno s Isusom Kristom, pa sam u Njemu i jedno s Bogom. To se postiže jedino veličanstvenim Kristovim djelom Otkupljenja na križu.

Nikad nemoj zamijeniti posljedicu s uzrokom. Posljedica u meni je poslušnost, služba i molitva, a njezin je ishod neizreciva zahvalnost i štovanje za čudesno posvećenje koje me je zahvatilo zbog Kristova Otkupljenja na križu.

Autor: Oswald Chambers