NaslovnicaDuhovnostŠto Bog misli kada kaže: "Vratite se k meni i ja ću...

Što Bog misli kada kaže: “Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!”?

Na stranicama Svetog pisma možemo pročitati Božju izjavu: “Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!” Kome se Bog obraća i što Njegove riječi znače?

Kada čitamo Stari zavjet, možemo vidjeti da je Božji narod znao odlutati od Boga zbog nepoštivanja Njegovih svetih propisa. Iznova i iznova Bog je, zbog svoje ljubavi i milosrđa, pozivao svoj narod da se pokaje i vrati k Njemu.

“Od dana otaca svojih vi ste odstupili od uredaba mojih i niste ih više držali. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!” veli Gospod nad vojskama. (Malahija 3, 7)

“Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama!

Kada Bog kaže: “Vratite se k meni”, glagol “vratiti” preveden s hebrejskog izražava ideju o povratku ili dolasku na mjesto, stanje ili aktivnost koju ste već iskusili.

Bog sve ljude poziva na pokajanje. Pokajanje je naš put do spasenja jer ćemo biti očišćeni od svojih grijeha.

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. (Ezekiel 36, 25-27)

Naš Gospodin i Spasitelj Isus Krist je sišao s neba i žrtvovao svoj život za nas. On želi da se pokajemo i da u Njemu živimo u izobilju. Želi da vječnost provedemo s Njim!

Tijekom svoje propovijedi, Gospodin Isus ispričao je farizejima prispodobu o izgubljenom sinu koja se nalazi u Evanđelju po Luki, poglavlje 15, 11-32. Ona govori o tome kako je otac imao dva sina. Mlađi je od oca tražio dio od imanja, a zatim otišao u svijet i potratio sve što je dobio.

“Došavši k sebi, reče: ‘Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom!'” (Luka 15, 17-18)

Razmetnik se pokajao za sva svoja loša djela i, tražeći očevo oproštenje, vratio mu se.

Važnost pokajanja

Pokajanje jednostavno znači promijeniti mišljenje. Ono je bitno za spasenje. Ne može se istinski povjerovati ako se ne pokaje, a ne može se istinski pokajati ako se ne vjeruje. Pokajanje i vjera su dvije strane istog novčića (ali nisu sinonimi).

“Nego najprije onima u Damasku pa onda i u Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu i čine djela dostojna obraćenja.” (Djela 26, 20)

Ljudi prvo moraju promijeniti svoje mišljenje o svom načinu postojanja kako bi se obratili Bogu. Nakon što prepoznamo da smo grešnici i obratimo se Bogu, naša vjera pokazuje naš promijenjen um kroz djela. Pokajanje, vjera i djela su tijesno povezani. Vjera pokazuje promjenu mišljenja koja dovodi do promijenjenog ponašanja.

Nemoguće je slijediti Boga bez poslušnosti Njegovoj Riječi
Foto: Pexels

Nemoguće je slijediti Boga bez poslušnosti Njegovoj Riječi

Bog svome narodu govori: “Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog vaš, naložio! Ne skrećite ni desno ni lijevo” (Ponovljeni zakon 5, 32; vidi također Jošua 1, 7). Ali ako se dogodi da posrnemo ili skrenemo u stranu, možemo biti sigurni da će nam Božje srce povikati: “Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama.”

Naš nebeski Otac duboko brine za nas unatoč našoj sklonosti da ponekad sagriješimo. On nam uvijek kaže: “Vratite se k meni.” To možemo učiniti tako što ćemo Mu priznati sve grijehe i moliti da nam oprosti.

PROČITAJTE JOŠ: