Je li Isus mogao sagriješiti
Foto: Wikipedia

Je li moguće da je Isus mogao sagriješiti tijekom kušnje u pustinji?

Svi su grešni

Ne računajući Isusa, nikada nije bilo osobe koja nije sagriješila. Ljudski nije moguće da ne griješimo. Ljudi grijeh upijaju kao vodu, to nam je u prirodi. Ne samo da smo pali daleko od Božje slave… pali smo i beskonačno smo daleko od nje (Rimljanima 3, 23) a nema ljudskog načina da se jaz premosti. Nije da je jedan na tisuću pravedan, nego „Nema pravedna ni jednoga“ (Rimljanima 3, 10). Zapravo, „nitko da čini dobro – nijednoga nema“ (3, 12).

VIDI OVO: Ako je Isus bio bez grijeha, zašto se krstio?

Apostol Pavao dva puta kaže „nitko“ kako bi pokazao da nema iznimki! Čak ni jedne! Unatoč tome, „Bezumnik reče u srcu: ‘Nema Boga.’ Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro“ (Psalam 14, 1). Naš je zaključak ovaj: rođeni smo u grijehu (Psalam 51, 5), međutim ima Onaj za kojeg se možemo pouzdati da je bez grijeha, a On je naša jedina nada. No tko god kaže da nije grešnik ili nije sagriješio je lažac, u njima nema istine (1. Ivanova 1 8, 10).

Kada mi je zadnji puta netko rekao da nisu grešni odgovorio sam im „Žao mi te je prijatelju, jer Isus je došao umrijeti za grešnike.“

Svet, svet, svet

U Izaiji, prorok je svojoj viziji vidio Božje prijestolje. Koja je bila njegova reakcija? Rekao je: „Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad vojskama!“ (Izaija 6, 5).

Izaija je bio u nemilosti sve dok „Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: ‘Evo, usne je tvoje dotaknulo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.’“ (Izaija 6, 6-7). Izaija je čuo kako jedan serafin kaže drugome „Svet! Svet! Svet Jahve nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!“ (Izaija 6, 3).

VIDI OVO: SENZACIONALNO OTKRIĆE ZNANSTVENIKA: Prorok Izaija je povijesna ličnost! Dokazi neoborivi!

Jeste li znali da je ovo jedina Božja karakteristika koja se tri puta spominje, što u židovskoj literaturi označava nešto što je posebno naglašeno. Tako da i mi moramo, poput Mojsija, objaviti: „Tko je kao ti, Jahve među bogovima, tko kao ti sija u svetosti, u djelima strašan, divan u čudima?“ (Izlazak 15, 11).

Odgovor na ovo retoričko pitanje je „nitko“, nitko nije kao Bog. Bog je toliko svet da ga nitko ne može pogledati i preživjeti. U Bibliji ima gotovo 650 spominjanja Božje svetosti, a s obzirom da je Isus Bog, On je isto svet, zato nam u stoji u 1. Petrovoj: „Budite sveti jer sam ja svet.“ (1, 16).

Iskušenje

Kada je Božji Duh odveo Isusa u pustinju (Matej 4, 1-11), đavao ga je pokušao navesti na grijeh na ista tri načina kojima nas kuša na grijeh, i na ista ona tri načina na koja je Eva kušana u vrtu.

Sotona je prvo Isusa udarao po njegovoj najslabijoj fizičkoj točki. Isus je bio gladan van naše pomisli, jer je 40 dana postio. Sotona mu je stoga rekao da kamenje pretvori u kruh, čime bi ugodio požudama mesa, ali Isus je rekao da trebamo živjeti po svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta (Biblija).

VIDI OVO: Zašto je đavao kušao Isusa? I što to znači za Njegove sljedbenike?

Dalje, Sotona je Isusu rekao da testira Boga tako što će se baciti s hrama da ga anđeli spase (Matej 4, 6), ali mu je Isus odgovorio: „Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!“ (Matejo 4, 7), govoreći o požudi za životom. Sotona je Isusu naposlijetku rekao Isusu da može izbjeći križ i da može imati sva kraljevstva svijeta ako mu se pokloni, čime je možda htio izazvati požudu očima. Sve što je Isus vidio moglo je biti njegovo, a križa ne bi bilo.

To znači dvije stvari: Isus ne bi otišao na križ i mi bismo bili osuđeni na pakao, jer nemamo Spasitelja. Drugo, Sotona bi bio vladar ovoga svijeta, pa zamislite koliko bi loša bila situacija.

Možemo zahvaliti Bogu da se ovo nikada nije dogodilo, a nikada se i ne bi dogodilo. Isus je rekao Sotoni: „Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!“ (Matej 7, 10). Kraj priče. Isus je pokorio najbolje Sotonine pokušaje… jer Isus ne bi mogao sagriješiti.

Bezgrešni Krist

Nema načina da je Isus mogao sagriješiti. Sjetimo se, Isus je Bog, a Bog je previše svet da bi griješio. On je potpuno pravedan u svakom pogledu. U Bogu je bezgrešno savršenstvo i nigdje druge. Biblija nam kaže da Isus nije poznavao grijeh uopće (2. Korinćanima 5, 21).

Kušan je na svakakve načine, kao i mi, ali nikada nije sagriješio (Hebrejima 4, 15), za razliku od nas. Isus je jednom pitao Židove: „Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete?“ (Ivan 8, 46). Ovdje su imali priliku. Mogli su navesti barem neke Isusove grijehe, ali šutjeli su jer On nikada nije sagriješio.

VIDI OVO: Znate li koji grijeh Isus najviše mrzi?

Nakon što je proučio Isusa, Poncije Pilat rekao je za Isusa: „Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!“ (Luka 23, 4), a ne možemo ni mi. Zbog toga: „Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.“ (Izaija 53, 7).

Zaključak

Je li Isus mogao sagriješiti? To nije moguće, niti je moguće Bogu da i pomisli sagriješiti. Isus je Bog i On je beskonačno svet. Za nas je itekako moguć grijeh. Rekao bih da je 100% vjerojatno. Svi mi griješimo i otpali smo od Božje slave. Ali ako smo vjerovali Kristu, na nas se gleda kao na bezgrešne jer je On preuzeo naše grijehe na sebe. Sada nas se gleda kao da nosimo Isusovu pravednost, ali samo zato što „Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.“ (2. Korinćanima 5, 21).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com