Je li raj samo za dobre ljude?

Je li raj samo za dobre ljude?
Foto: Unsplash

Mnogi vjeruju da zaslužuju biti u raju samo zato što su dobri ljudi. Ali Božja Riječ kaže da nitko nije dobar, osim Boga.

Ako danas pitate ljude, mnogi će vam reći da sve što trebate za život u Božjem raju jest biti dobra osoba na zemlji. Većina ljudi sebe smatra dobrom osobom, jer ne čini grozne stvari poput ubojstava, lopovluka ili nemorala. Čini se da je potreba za Spasiteljem Isusom Kristom nešto što mnogi ne vide.

Biti dobra osoba ne može vas dovesti u nebo. Nije dovoljno “biti dobar”. U stvari, Biblija kaže da nitko nije dobar, osim Boga.

“A Isus mu reče: ‘Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim samog Boga.'” (Marko 10,18)

Bog je pravedan i svet – to je Njegova narav i On je jedini bezgrešan. Božja Riječ kaže da su svi ljudi zgriješili i svi su krivi. (Rimljanima 3, 12) Zaslužili smo Božji gnjev. Muškarci i žene nisu dovoljno dobri za Božji raj. Ne postoji takva osoba koja je moralno dobra. Možda možemo biti bolji od svojih bližnjih, ali i dalje padamo po Božjem standardu. Svima nam je potrebno oproštenje za grijehe.

VIDI OVO: Je li moguće da dobri ljudi završe u paklu?

Ne postoji način na koji možemo zaraditi oproštenje. Zato je Bog u punini vremena poslao svoga Sina da dođe na ovaj svijet i umre za nas grešnike. Kršćanima su grijesi oprošteni na križu. Svi koji su u pokajanju došli Bogu, priznali Mu svoje grijehe i prihvatili Isusa kao svoga Gospodina i Spasitelja, lišeni su Božjeg gnjeva.

Isus je umro za nas

“Jer je plaća grijeha smrt, ali besplatni Božji dar je vječni život u Kristu Isusu, našem Gospodinu.” (Rimljanima 6, 23)

“Jedan je Bog i jedan Posrednik između Boga i ljudi: čovjek Isus Krist.” (1. Timoteju 2, 5)

Isus mu reče: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći k Ocu osim po meni.” (Ivan 14, 6)

Budući da je po čovjeku došla smrt, po Čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti.” (1. Korinćanima 15, 21–22)

Hvalite Boga što je Isus bio prava žrtva koja je bila potrebna da se zadovolji Božji gnjev! Njegova smrt na križu pomirila nas je s Bogom, jer smo zbog svojih grijeha bili Njegovi neprijatelji. Da nije umro, zauvijek bismo bili odvojeni od Boga. Tko god u ovo vjeruje i prihvati Njegov besplatni dar spasenja, imat će vječni život na nebu s našim Gospodinom. Ne brinite, ne morate se truditi biti dovoljno dobri, jer je Isus dobar!