Samo Isus spašava: spasenja nema ni po jednom drugom

0
Samo Isus spašava: spasenja nema ni po jednom drugom

Samo Isus spašava od Božjeg gnjeva! On je trpio umjesto nas na križu, bio je mrtav i pokopan, a potom je treći dan uskrsnuo. Sve je to učinio radi nas!

“Jer je Sin čovječji došao da potraži i spasi, što je bilo izgubljeno” (Luka 19, 10).

Kršćanstvo je sažeto u ovim riječima: Isus je došao da potraži i spasi što je bilo izgubljeno. Ako bi nas pitali da u jednoj rečenici opišemo srce evanđelja, onda je to ta rečenica.

Nema drugih vijesti kao što je ova. Svaka druga religija o tome govori drugačije. Svaka druga religija nam govori da tražimo. Savjetuju nas da se penjemo na drveća kao Zakej, da ovisimo o našem vlastitom naporu za bilo kakvu nadu da bi dosegli božanstvo. Rečeno nam je da jaz prelazimo našim trudom. Ako želiš spasenje, kažu, onda ga traži.

U nekom smislu, to je svijet – živimo u svijetu punom tražitelja. Mi smo, na ovaj ili onaj način, penjači na stabla, vodimo sami sebe ka zadobivanju nekih prednosti, postizanju neke perspektive, i pronalasku osobnog mira. A onda dolazi Isus.

PROČITAJTE: Je li Isus jedini put prema Bogu?

Izgubljeni smo u svom traženju dok Isus ne dođe i kaže nam: “Siđi brzo” (Luka 19, 5). Prestani s traženjem. Prestani pokušavati sam sebe spasiti. Ja sam došao da tražim i spasim izgubljene.

Naš napor je tad ušutkan. Sva naša traženja – naši pokušaji da sami dođemo do božanstva – ušutkana su kad spoznamo da je božanstvo došlo nama… postajući jedan od nas. I evo nas, okrećući naše kotače u nadi da ćemo dobiti Boga, a onda Bog, usprkos našim silnim djelima, dolazi po nas. I taj jaz koji nismo mogli prijeći je teret koji On preuzima na sebe.

Bili smo izgubljeni, grešnici koji zaslužuju Božji sud. A Isus je došao da preuzme naš sud na sebe. On je trpio umjesto nas na križu, bio je mrtav i pokopan, a potom je treći dan uskrsnuo. Uzašao je s desne strane Ocu, odakle vlada nad svima. Isus nas je tražio, i On nas je spasio, ako mu vjerujemo. Vjerujete li vi to? Osjećate li čudo ovoga spasenja?

Isuse, Ti si taj koji spašava, a ne mi. Hvala Ti na odmoru, za utišavanje bijesnih vjetrova naših nevjernih djela. Hvala Ti što si zaustavio patnju naših duša. Obuzmi nas sve više i više sa slavom svoje milosti, i daj da naš stav prema drugima odjekuje ovaj sažetak tvog evanđelja: “Sin čovječji je došao da traži i spasi, što je bilo izgubljeno.”

Autor: Jonathan Parnell

IZVORdesiringgod.org