spasenje
Foto: Steve Cohen/Freeimages.com

Ovo je vjerojatno najvažnije pitanje u čitavoj kršćanskoj teologiji. To pitanje uzrokovalo je Reformaciju – raskol protestantske i katoličke crkve. Ovo pitanje čini ključnu razliku između biblijskih kršćana i većine »kršćanskih« kultova.

Je li spasenje isključivo po vjeri ili po vjeri i djelima? Jesam li spašen samo po vjeri u Isusa ili trebam vjerovati u Isusa i činiti određene stvari?

Pitanje samo vjere u odnosu na vjeru i djela zajedno otežano je zbog nekih teško pomirljivih biblijskih odjeljaka. Usporedi Rimljanima 3,28 i 5,1, te Galaćanima 3,24 i Jakovljevu 2,24. Neki vide razliku između Pavla (spasenje je isključivo po vjeri) i Jakova (spasenje je po vjeri i djelima zajedno). U stvarnosti, Pavao i Jakov uopće ne proturječe jedan drugome. Kako neki tvrde, jedina točka neslaganja tiče se odnosa vjere i djela. Pavao dogmatski tvrdi da je opravdanje jedino po vjeri (Efežanima 2,8-9), dok Jakov, čini se, tvrdi da je opravdanje po vjeri i djelima zajedno. Na ovaj prividan problem može se odgovoriti ako istražimo o čemu zapravo Jakov govori. Jakov opovrgava vjerovanje da osoba može imati vjeru a da ne proizvoditi dobra djela (Jakovljeva 2,17-18). Jakov naglašava da istinska vjera ima za posljedicu promijenjen život i dobra djela (Jakovljeva 2,20-26). Jakov ne tvrdi da je opravdanje po vjeri i djelima zajedno, već da će osoba koja je istinski opravdana vjerom imati dobrih djela u svome životu. Ako osoba tvrdi da je vjernik, a nema dobrih djela u svome životu – moguće je da ta osoba nema istinsku vjeru u Krista (Jakovljeva 2,14. 17. 20. 26).

Pavao tvrdi isto u svojim poslanicama. Dobar plod koji vjernici trebaju imati u svome životu navodi se u Galaćanima 5,22-23. Odmah nakon što nam kaže da smo spašeni po vjeri, a ne po djelima (Efežanima 2,8-9), Pavao nam govori da smo stvoreni da činimo dobra djela (Efežanima 2,10). Pavao očekuje podjednako promijenjen život kao i Jakov: »Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo« (2. Korinćanima 5,17)! Jakov i Pavao ne proturječje jedan drugome u svojim učenjima o spasenju. Oni pristupaju istom pitanju iz različitih kutova gledanja. Pavao jednostavno naglašava da je opravdanje isključivo po vjeri dok Jakov naglašava činjenicu da vjera u Krista proizvodi dobra djela.