Jedini način na koji kršćanin može pobjeđivati Sotonu

Svijetom upravlja knez ovoga svijeta, Sotona. Borba ovog silnika usmjerena je u prvom redu protiv Duhom ispunjenog vjernika; jer je samo on opasan za Sotonu. Sve dok nisi pun Duha Svetoga, sotona te ostavlja na miru – ne isplati se da te napadne, ali čim si primio čudesni dar Božji i čim su nastale velike mogućnosti djelovanja sile Božje u tvome životu, ti si njegova meta.

Odlučna bitka između Boga i sotone bit će izvojevana u srcu Duhom ispunjenog vjernika, jer mi imamo kroz Isusa Krista pobjedu nad neprijateljem prije nego što i stupimo u borbu. Najvažniji je naš pobjedonosni stav u Kristu: “I s njim premjesti nas u nebesa …” (Efežanima 2,6) Već sada, već ovdje na zemlji, mi smo premješteni s Njime. A gdje je On? U Efežanima 1,21 rečeno je: “On je nad svakim imenom što se može nazvati.” A mi smo s Njim daleko nad svim. Kakvo pobjedonosno stanje nade! Ne borimo se da zadobijemo pobjedu. Mi već imamo pobjedu! Izlazimo s terena pobjede i borimo se da već davno izvojevanu pobjedu Isusa Krista otkrijemo i ponovno dokažemo. Sve dok svoj pobjednički stav s Kristom zauzimamo u nebeskim stvarima, mi smo nesavladivi.

Neprijatelj ima samo toliko prostora u nama koliko mu ga mi sami damo. Možda je to najprije, samo sasvim mali prostor – neka pomisao s kojom se mi poigravamo – neki osjećaj koji trpimo u sebi – i sotona se ugnijezdi, i iz pomisli nastaje grešno djelo. Mi ne možemo točno odrediti granice malih stvari, one se otrgnu našoj kontroli.

U životu većine vjernih je stav za obranu protiv neprijatelja i njegovih napada ograničen. Ali među oružjem, koje nam se nudi u Efežanima 6,10-17, ima i jedno oružje i za napad: duhovni mač, koji je Riječ Božja. Time nam se daje u ruke mač Duha Svetoga i možemo prijeći u napad. Neprijatelj drži zaposjednuti zemlju koja je punopravno vlasništvo našeg Boga, i time naše nasljedstvo, tako da neprijatelja s pravom smijemo napasti i otjerati s te zemlje. Često nam sotona izlazi u susret u ljudima koji su mu se predali kao njegovo oruđe. “Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.” (Efežanima 6,12)

Pavao, pun Duha Svetoga, stoji nasuprot vračaru, sinu Sotoninu punom sveg lukavstva i nepokornosti, i usudi se poduzeti uništavajući napad protiv tog oruđa sotone (Djela 13,9-10). Gospodin može postaviti jednog Duhom ispunjenog vjernika kao vojsku u žestokoj borbi protiv sotone. Koliko će time postati značajan naš život što Sveti Duh u nama stanuje, što nas ispunjava, i što se kroz nas želi boriti! Iz uskog kruga našeg života bit ćemo postavljeni u prostrani krug Njegovog djelovanja kroz nas.

Vjernik ispunjen Svetim Duhom u stanju je pobijediti sve neprijatelje i biti sačuvan u životu Duha. Kako pobjedonosno govori Pavao kratko prije svoje smrti: “Ja znam kome vjerujem, i uvjeren sam da me On može sačuvati.” (2. Timoteju 1,12-14). U tome leži i za nas bezuvjetna uvjerenost da možemo ne samo početi život u punini Duha Svetoga, nego da ga i trajno živimo. Gospodin nam to sam jamči!

Autor: Gertrud Wasserzug