Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti

Evanđelje dana za srijedu, 14. veljače 2024. godine: Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. (Matej 6, 1-6.16-18)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.« (Matej 6, 1-6.16-18)

Evanđelje dana – komentar

U prvoj polovici ovoga poglavlja, Isus razmatra tri osobita područja praktične pravednosti: milostinju (s. 1-4), molitvu (s. 5-15) i post (st. 16-18). Praktična djela pravednosti treba činiti u Njegovu, a ne ljudsku potvrdu. Ovaj dio propovijedi započinje upozoravajući na iskušenje da se hvastamo svojom pobožnošću dijeleći milostinju kako bi nas drugi vidjeli. On ne osuđuje čin, nego pobudu. Ako je pozornost ljudi motivirajući čimbenik, tada je to jedina plaća, jer Bog neće nagraditi licemjerje.

Kad Kristov sljedbenik daje milostinju, neka to bude u tajnosti. To treba biti tako skrovito da je Isus svojim učenicima rekao: “Neka ti ne zna ljevica što čini desnica.” Taj slikoviti izraz Isus rabi kako bi pokazao da naša milostinja treba biti za Oca, a ne zato da bi se pročuo darovatelj.

Isus nadalje svoje učenike upozorava protiv licemjerja kad mole. Ne smiju namjerno stajati na javnim mjestima kako bi ih drugi vidjeli dok mole i tako ih dojmiti svojom pobožnošću. Ključ uslišane molitve je molitva u tajnosti (tj. uđi u svoju sobu, zatvori vrata). Ako je naša prava pobuda doprijeti do Boga, on će čuti i uzvratiti nam.

Gospodin spominje i post. Post može biti dobrovoljan ili nedobrovoljan (npr. Djela 27, 33; 2. Korinćanima 11, 27). Post ide uz molitvu kao dokaz čovjekove ozbiljnosti u razabiranju Božje volje. Kad kršćanin obavlja post u skrovitosti kao duhovni čin, Bog vidi i nagrađuje. Post je stvar između pojedinca i Boga i trebalo bi ga provoditi samo sa željom da se ugodi Njemu. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, primi našu milostinju i molitve koje Ti prinosimo u tajnosti. Neka u našim srcima uvijek bude ljubavi za druge i njihove potrebe. Potiči nas da im pomažemo materijalno i duhovno i da kroz sve proslavljamo Tvoje ime. Daj nam mudrosti i snage da uvijek odbijemo poziv Zloga da se pokažemo drugima kada molimo i postimo. Amen!

NAJNOVIJE!