Kako mogu znati jesam li nanovo rođeni kršćanin?

Kako osoba može znati je li nanovo rođena? Može li to na neki način osjetiti ili u to treba vjerovati? Što je “nanovo rođenje”?

“Nanovo rođenje” je nešto što svi trebamo. Iako su mnogi vezali ovu frazu za određene denominacije, nanovo rođenje ne znači nužno pridružiti se religiji. To znači onako kako zvuči – biti ponovno rođen, ovog puta za život koji je predan Kristu.

Ali kako shvaćamo nanovo rođenje i što ono znači?

Nanovo se roditi

“Iskustva” novog rođenja, kako ga neki nazivaju, je nešto što nijedan čovjek ne može kopirati ili zamijeniti. To se može dogoditi samo kroz silu Duha Svetoga, i donosi rezultate koje samo Božja dobrota može donijeti. Pogledajmo kako je to Krist opisao u Ivanu 3,5-6:

“Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.” (Ivan 3,5-6)

Iz onoga što je Gospodin rekao proizlaze nekoliko stvari o nanovo rođenju:

Rođenje iz vode

Prvo, čitamo kako je rekao “ako se tko ne rodi iz vode”, što znači krštenje uranjanjem u vodu. Naravno, ne donosi voda novo rođenje, već razlog koji stoji iza njega.

Znamo da je čovjek koji je imao službu krštenja – Ivan Krstitelj – propovijedao poruku pokajanja. U Mateju 3, čitamo kako je propovijedao ljudima: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Propovijedao je pokajanje i svi koji su se pokajali od svojih grijeha su bili kršteni.

Pokajanje je osnovni preduvjet za nanovo rođenje. Trebamo se pokajati i odreći naših grijeha, od onih stvari koje nas odvajaju od Boga (Izaija 59,2). Nakon što se pokajemo, želimo se krstiti kao znak naše predaje da slijedimo Krista.

U krštenju, činimo ove stvari: ulazimo u vodu (što simbolizira smrt naše stare, grješne prirode s Kristom), onda ustajemo iz vode (što simbolizira kako nas Krist uskrsava u nov život u Njemu). Rimljanima 6,4 to dobro objašnjava:

“Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.”

Rođeni od Duha

Sljedeće čitamo kako je Isus rekao “rođeni iz … Duha”. Shvaćamo da kada se pokajemo za naše grijehe te vjerujemo i pouzdajemo se u Krista za naše spasenje, Bog stavlja u nas svog Svetog Duha kao znak da pripadamo Njemu, da smo Njegova djeca:

“A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza, on nas i zapečati iu srca naša dade zalog – Duha.” (2. Korinćanima 1,21-22)

“Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče! Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. ” (Rimljanima 8,14-17)

Kako mogu znati jesam li nanovo rođen?

Sada se možete pitati kako znati jeste li nanovo rođeni. Ne očekujte da vidite kako se oblaci razilaze i kako anđeli na nebu plešu od radosti (iako to zaista i rade! vidite Luka 15,7). Umjesto toga gledajte na rezultate svog pokajanja.

– Prvo, ispitajte je li vam se život promijenio (vidite Efežanima 5,8). Jeste li se doista okrenuli od svojih grijeha? Ako jeste, to je odlično!

– Drugo, ispitajte je li se vaše srce okrenulo Gospodinu (Djela 3,19). Jeste li se okrenuli od grijeha ka Bogu (a ne drugom grijehu)? Ako jeste, to je super!

– Treće, potražite plodove svog pokajanja (vidite Matej 3,8; Luka 3,8). Nastavljate li živjeti u Gospodinu Isusu Kristu te odbacujete li i dalje grijeh? Živite li u zajednici s Bogom i poslušnosti Njegovoj riječi? Imate li plodove Duha (vidite Galaćanima 5,22-23). Ako vidite, onda zahvalite Gospodinu za nov život.

Biti nanovo rođen

Prijatelji, biti nanovo rođen ne treba zvučati spektakularno u ljudskom govoru. To možda znači da nećete postati bogati u ovom životu, niti može značiti da ćete materijalno napredovati u udobnosti (sjetite se progonjene Crkve, na primjer), ali to znači sigurnost u Božju ljubav (vidite Rimljanima 8,31-39), znači oslobođenje od ropstva grijehu (vidite Rimljanima 6,18; Kološanima 3,13), i življenje života za Gospodina (vidite 2.Korinćanima 5,15; 2 Petrova 2,16).

Kao nanovo rođenom kršćaninu, darovan vam je nov život u Kristu. Živite u slobodi za Njegovu slavu i zadovoljstvo!

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today