Mnogi ljudi sumnjaju u Bibliju zbog raznih razloga. Jedan od njih je taj da Biblija nije točna po znanstvenoj strani. Ali to zapravo nije tako.

Biblija nije knjiga o znanosti, ali kada govori znanstveno, vrlo je precizna. Ustvari, ona je daleko ispred bilo kojih rukopisa toga vremena po pitanju znanosti.

Molimo vas da pozorno promotrite sljedeće:

Sferični oblik Zemlje
“On stoluje vrh kruga zemaljskog kom su stanovnici kao skakavci Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo. ” (Izajija 40,22). Hebrejski jezik nije imao riječ za “sferu.” Krug je prilično dostatna riječ.

Zemlja se ne drži na ničemu
“On povrh parznine sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu. “ (Job 26,7).

Zvijezde su neizbrojive
“Izvede ga van i reče “Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.” (Postanak 15,5,).

Postojanje dna u morima
“Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha njegova.” (2 Samuelova 22,16).

Postojanje izvora i fontana u morima
“U onaj dan – šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog – navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.” (Postanak 7,11). Vidi. Postanak 8,2; Izreke 8,28.

Postojanje vodenih putova (današnji oceani) u morima
“Vlast mu dade [čovjeku] nad djelima ruku svojih; njemu pod noge sve podloži …ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim.” (Psalm 8,6.8).

Hidrološki krug
“On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru. “ (Job 26,8).

“U visini on skuplja kapi vode te dažd u paru i maglu pretvara. Pljuskovi tada pljušte iz oblaka, po mnoštvu ljudskom dažde obilato.” (Job 36,27-28)

“Vjetar puše na jug, i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i vraća se u novom vrtlogu. Sve rijeke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku rijeke onamo se vraćaju da počnu svoj tok. (Propovjednik 1,6-7).

Koncept entropije
“U početku utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih. Propast će ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju.” (Psalm 102,25-26).

Priroda zdravlja i saniranja bolesti
Izlistavanje ove sekcije je predugačko za ovu stranicu. Ali reference koje se nalaze u Bibliji možete pronaći u Levitskome zakonu od 12. do 14. poglavlja.

IZVORCARM/Krscanstvo.net