Je li Juda bio spašen

Je li Juda bio spašen kada je postao Isusov učenik ili je izgubio spasenje kada ga je izdao?

Juda nikada nije bio pravi kršćanin. Stoga, nije ni mogao izgubiti svoje spasenje. Ali, neki vjeruju da s obzirom da je bio učenik kojega je Isus izabrao, onda je morao biti pravi vjernik. Međutim, nije tako. Idemo pogledati u ono što je Isus rekao:

Ivan 6,64-65: “A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju. Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. ”

Možemo iz Kristovih riječi vidjeti da je znao tko će ga izdati, a povezuje ga s onima koji nisu otpočetka vjerovali. Ovo znači da Juda nikada nije bio pravi Kristov vjernik. Naravno, znamo da je vjerovao da je Isus živio, s obzirom da je hodao i razgovarao s njim. Juda nije vjerovao kako je Isus ono što je rekao da jest, Bog u tijelu (Ivan 8,24; 58; 10,30-33). Nije povjerovao u Krista kao Mesiju.

Štoviše, možemo shvatiti iz dvije stvari koje je Isus rekao, da nije moguće izgubiti spasenje. Pogledajmo:

– Ivan 8,29: “Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo.”

– Ivan 6,39: “A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisi u posljednji dan.”

Jasno vidimo da Isus uvijek čini volju Oca (Ivan 8,29). Isus je također rekao u Ivanu 8,39 da On uvijek čini volju Oca, a to je da ne izgubi nijednog koji su dani Isusu, nego da ih uskrisi u posljednji dan. Dakle, spasenje se ne može izgubiti, jer bi to značilo da je Isus izgubio osobu koja mu je dana.

Oni koji su zaista spašeni ne mogu izgubiti svoje spasenje. Možemo zaključiti da Juda nikada nije bio spašen, iz onoga što je Isus rekao u Ivanu 6,64-65, kao i u drugim stihovima o našoj sigurnosti u njemu.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Ivana R.; Izvor: CARM