Kada će se Krist vratiti? Znakovi koje vidimo ukazuju da bi se to moglo uskoro dogoditi!

Kada će se Krist vratiti na zemlju? Znakovi koje oko sebe vidimo ukazuju da bi se to moglo dogoditi u skoroj budućnosti.

Pravi vjernici u Gospodina Isusa Krista čeznu za Njegovim dolaskom, Njegovim povratkom kada će povesti svoju Zaručnicu kući. Iako je ideja Njegovog povratka da uzme Svoj narod sebi zaista predivna, nitko ne zna kada će On doći te to učiniti. Kada će se Krist vratiti?

Pogledajmo nagovještaje iz Božje Riječi.

Obećanje povratka

Prije nego što je otišao Ocu, Gospodin Isus je rekao da će se vratiti.

“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.” (Ivan 14,1-3)

Potvrđen je ovaj budući događaj

Kristov obećani dolazak će se zaista dogoditi. Anđeli su potvrdili ovo kratko nakon što se On uzašao na nebo:

“I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.” (Djela 1,10-11)

Apostol Pavao, koji nije bio tamo kada su anđeli rekli učenicima da će se Krist vratiti, također je potvrdio činjenicu da će se Gospodin zasigurno vratiti:

“Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba …” (1. Solunjanima 4,16)

Ove, zajedno s drugim potvrdama, nam jamče i tješe nas da je Krist živ te nas zastupa, te da će nas uskoro odvesti kući Njemu. Pitanje je, kada će to učiniti?

Posebno vrijeme

Biblija nam ne daje točno vrijeme Kristovog povratka, ali nam daje važan nagovještaj: propovijedanje Evanđelja je ključno.

“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.” (Matej 24,14)

Isus je rekao da će se Njegov povratak dogoditi kada se Evanđelje o Kraljevstvu Božjem bude svugdje propovijedalo. Zbog ovoga znamo da možemo požuriti njegov povratak. Kako? Propovijedanjem Evanđelja iz poslušnosti Njemu:

“I reče (Isus) im (učenicima): Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.” (Marko 16,15)

Čekajte na Njegov povratak

Prijatelji, iako ne znam točno vrijeme Njegova povratka, sigurni smo da će on zaista doći. Zbog ovoga se radujemo i veselo Ga iščekujemo.

“Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak … Svjedok za sve ovo govori: Da, dolazim ubrzo! Amen! Dođi, Gospodine Isuse!” (Otkrivenje 22,12-13.20)

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!