Majčin dan može biti dobar povod za promišljanje o tome kako Bog djeluje kroz majke i obogaćuje i osnažuje život svoje djece. Za to nema boljeg načina nego prisjećanje što Biblija kaže o majkama i kako Bog djeluje kroz njih.

Mnogo se toga može naučiti proučavanjem kako je Bog djelovao kroz majke poput Eve i Sare, kao i kroz duhovne majke poput Debore „majke Izraela“ i faraonove kćeri koja je odgojila Mojsija.

Čitanjem ovih priča možda ćete prepoznati neke od načina kojima se Bog brinuo za vas preko vaše majke, ili kako vi kao majka psihički i duhovno služite svojoj djeci.

1. Majke nas donose na svijet

Kao prva majka, Eva je bila i prva koja je rodila i odgajala djecu, a njezino majčinstvo često ostaje u sjeni zbog njezine uloge u padu čovječanstva.

Knjiga Postanka nam o njoj govori „Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima.“ (3, 20)

PROČITAJTE: 4 Božja obećanja za sve umorne majke povodom Majčinog dana

Možda vas je i vaša majka, poput Eve, u životu razočarala. Unatoč tome, razmislite kako vam je Bog preko nje dao život. Zamolite ga da vam omekša srce prema njoj, da budete zahvalni za pomoć i podršku koju vam je pružila u vašem odrastanju. Prepoznajte dragocjene darove koje vam je ona dala.

2. Majke vjeruju u ono što se čini nemoguće

Sara je u Bibliji važna i upamćena zato što „Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.“ (Hebrejima 11, 11).

Postanak 19, 12 opisuje kako „u sebi Sara se smijala i govorila: »Pošto sam uvenula, sad da spoznam nasladu? A još mi je i gospodar star!«“

Morala se nositi i sa suprugom koji se smijao na pomisao o njezinoj trudnoći: „Abraham pade ničice pa se nasmija i reče u sebi: »Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar će Sara u devedesetoj rod rađati!«“ (Postanak 17, 17)

Unatoč nemogućnosti začeća, vjerovala je Bogu. Postanak 21, 2 objašnjava: „Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog označio.“

Mnoge majke vjeruju Bogu da će učiniti ono što se čini nemoguće, baš poput Sare. Kao što Biblija potvrđuje: „Zar je Jahvi išta nemoguće?“ (Postanak 18, 14)

Bog djeluje kroz majke
Foto: Unsplash

3. Majke dobivaju uvid u vaš život

Rebeka je majka Jakova i Izaka koja je više upamćena zbog svoje prijevare, nego uvida kojeg joj je Bog podario.

Rebeka, majka koja je očekivala blizance, brinula se za svoju djecu: „No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: »Ako je tako, zašto ću živjeti!« Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.“ (Postanak 25, 22).

Kada je to i napravila: „Jahve joj reče: »Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva će se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu.«“ (Postanak 26, 23)

PROČITAJTE: Prava majka nikada neće učiniti OVO za svoje dijete: Zbog svog i njegovog zdravlja!

Godinama kasnije, dok je njezin muž Izak umirao, Rebeka je ponovno intervenirala da bi Jakov dobio očev blagoslov, a ne prvorođenac Ezav. Iako su njezine metode etički upitne, Biblija kaže: „kad još blizanci ne bijahu rođeni niti učiniše što dobro ili zlo“ (Rimljanima 9 11) Bog im je dao svrhu u životu. Kao u slučaju Rebeke, Bog majkama često daje uvid u svoje planove za njihovu djecu.

4. Majke slijede Božji plan za vaš život

Dok je u Egiptu vladalo vrijeme straha, babicama je naređeno da ubiju sve prvorođene izraelske sinove (Izlazak 1, 15-16). Kada se Mojsije rodio, njegova ga je majka skrivala tri mjeseca (Izlazak 2, 2).

„Kad ga nije mogla više sakrivati, nabavi košaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i položi ga u trstiku na obali Rijeke.“ (Izlazak 2, 3)

Mojsijeva je sestra motrila na njega kada ga je pronašla faraonova kći koja ga je prisvojila sebi iz suosjećanja, a njegovu je biološku majku unajmila da odgoji Mojsija (Izlazak 2, 4-9).

Kao što je Bog navodio Mojsijevu biološku i udomiteljsku majku, tako i danas vodi majke i daje im mudrost u odgajanju svoje djece.

5. Majke vas ohrabruju u teškim vremena

Osim što je sudila kod sukoba (Suci 4, 5), Debora, koju su zvali „majka Izraela“ ohrabrivala je Izraelce u teškim vremenima. Kao sudac i prorok (Suci 4, 4) vodila ih je i podržavala u teškim vremenima.

Kada su se suočavali s teškim neprijateljima, Debora je nudila savjet i upute, i podsjećala je Izreaelce da ostanu vjerni Bogu, u Egiptu, pred Crvenim morem, u divljini i dok su pokoravali Kanaan. Biblija ju opisuje kao snažnu potporu: „Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao majka Izraelu.“ (Suci 5, 7)

Baš kao i Debora, majke imaju poseban način kojim ohrabruju svoju djecu u teškim vremenima.

6. Majke stavljaju vaše zdravlje ispred svoga

Kada su umrla dva Noemina sina, ona je otpustila svoje dvije snahe da se ne moraju više brinuti o njoj. Bila je više zabrinuta za njihovu dobrobit nego svoju i rekla im je „Vratite se natrag, kćeri moje, idite samo!“ (Ruta 1, 12)

Kada je snaha po imenu Ruta odbila napustiti ju, povela ju je sa sobom i vratila njenim rođacima. Kada je tamo stigla, Ruta je počela raditi na farmi koju je posjedovao Rutin rođak Boaz. Noemi se ponovno brinula za Rutino zdravlje i rekla „Kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna?“ (Ruta 3, 1). Na njezinu je ponudu Ruta odgovorila „Učinit ću sve kako mi kažeš.“ (Ruta 3, 5).

Noemi je Rutu uputila na odvažan potez: „Umij se ti i namaži, lijepo se odjeni pa idi na gumno.“ (Ruta 3, 3). Rutina ju je poslušnost dovela do muža koji ju voli i zaliha za njih obje.

Majke poput Rute gledaju na dobrobit svoje djece više nego na vlastito.

VaniaRaposo / Pixabay

7. Majke iziskuju od Boga za vaš život

Pošto nije mogla začeti, Biblija kaže kako „u duši pomoli se Ana Jahvi, plačući gorko.“ (1. Samuelova 1, 10).

Iako joj je protivnica prkosila, i unatoč tome što su ju odbacili svećenici Ana nije posustajala u svojoj odvažnosti. U 1. Samuelovoj 1, 7 opisuje se kako je godinu za godinom plakala, nije jela, postila je, molila i Boga tražila da joj podari dijete.

Umjesto da Bogu okrene leđa, Ana je bila ustrajna u želji da bude majka, čak se i zavjetovala Bogu: „Jahve Sebaote! Ako pogledaš na nevolju službenice svoje i spomeneš se mene i ne zaboraviš službenice svoje te dadeš službenici svojoj muško čedo, ja ću ga darovati Jahvi za sve dane njegova života i britva neće prijeći preko glave njegove“ (1. Samuelova 1, 11).

Anina je ustrajnost dotaknula Božje srce i „Jahve je se spomenu“ (1. Samuelova 1, 19). Kako je zapisano u 1, 27, Ana je rekla „Molila sam za ovo dijete, i Jahve mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila.“

Bog, tvorac života, udovoljio je majčinim molbama.

9. Majke slijede Božju volju

Kada je zemlju pogodila velika glad, Luka opisuje kako je Bog poslao Iliju „ k ženi udovici u Sarfati sidonskoj“ (4, 26). Usamljena je udovica imala i sina kojeg je trebalo prehranjivati, a ponestalo im je sredstava, čak i hrane.

PROČITAJTE: Sedam stvari koje trebaju znati sve majke dječaka

Ilija ju je vidio na vratima grada i pitao ju za vode i kruha. Ona mu je odgovorila i objasnila: „Živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo.“ (1. Kraljevima 17, 12).

Ilija je i dalje inzistirao: „Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: ‘U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju.’“ (1. Kraljevima 17, 12).

Žena je bila pobožna: „Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin.“ (1. Kraljevima 17, 15).

U najgorim trenucima svoga života ona je slijedila Božju volju i dragovoljno dala sve što ima, a svoju sudbinu i sudbinu svoga sina povjerila je Bogu. Na isti način mnoge majke svoje obitelji predaju Božjoj volji.

ast25rulos / Pixabay

9. Majke vaš život cijene više od svog

Majke se ponekad nađu u situaciji gdje se odlučuje između života i smrti. Jedna se takva majka našla na dvoru kralja Salomona.

1. Knjiga o kraljevima 3, 16 opisuje događaj: „Tada dođoše dvije bludnice kralju i stadoše preda nj.“

Između te dvije žene nalazilo se jedno dijete, a jedna je žena tvrdila da je druga žena njezino zdravo dijete uzela i zamijenila sa svojim djetetom, koje je preminulo. One su bile jedine u kući, i nije bilo drugih svjedoka.

PROČITAJTE: 10 stvari koje vam majka nikada nije rekla

Kako bi riješio prijepor Salomon je naredio da se dijete rasiječe popola, i da svaka žena dobije pola djeteta. Zbog te presude dogodilo se da: „ženu, majku živog djeteta, zabolje srce za sinom i povika ona kralju: »Ah, gospodaru! Neka se njoj dade dijete, samo ga nemojte ubijati!« A ona druga govoraše: »Neka ne bude ni meni ni tebi: rasijecite ga!«“ (3, 26).

Kralj Salomon je po svojoj mudrosti i prema njihovom odgovoru prepoznao tko je prava majka djeteta i njoj je vratio bebu.

Kao što je i Salomon prepoznao, pravo majčino srce život svoga djeteta stavlja ispred svoga.

10. Majke vam pomažu da stanete na noge

Prije nego se Isus rodio, njegova majka Marija znala je da Bog ima velike planove za njezinog sina (Luka 1, 31-33). Znala je da On može pomoći kada je ponestalo vina na vjenčanju u Kani galilejskoj i zamolila je Isusa riječima: „Vina nemaju.“ (Ivanovo 2, 1-3).

Na njezin je zahtjev Isus odgovorio: „Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!“ (2, 4). Na to je pitanje Marija rekla slugama: „Što god vam rekne, učinite!“ (2, 5).

Iako Isus nije bio voljan, čini se kako je Marija shvaćala da je došlo vrijeme da započne Isusova javna služba, i pomogla mu je da počne u svojoj službi, kao što bi svaka majka.

Kao što je i Marija pomogla Isusu u njegovim počecima, Bog po majkama često pomaže svojoj djeci da počnu živjeti život u skladu s Njegovim planovima za njihov život.

Autorica: Lynette Kittle; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Ibelieve.com