Kako Bog okreće zlo u dobro?

Kako Bog okreće zlo koje vam se događa u vaše dobro? Primjer Josipa iz Postanka nam to savršeno opisuje. I vi ćete se možda pronaći u njegovoj priči.

Josip je bio na putu prema nepoznatom odredištu. Braća su ga prodala u ropstvo, a nakon toga kupio ga je Egipćanin Potifar. Potifar, u osnovi šef faraonove obrane, uveo je Josipa u njegov lijepi dom i postavio ga na čelo.

Josip je sve lijepo prošao. Ali Potifarova pohotna supruga se okomila na mladog Josipa. Odupro se njezinim stalnim napastima govoreći: “Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku opačinu i sagriješiti protiv Boga!” (Postanak 39, 9).

Zatim je jednog dana, kad su bili sami u kući, zgrabila Josipa za haljinu. Josip je pobjegao što je brže mogao, ali ona ga je lažno optužila za silovanje. Tako je Josip završio u zatvoru.

Prošlo je otprilike jedanaest godina od vremena kada je Josip otišao u Potifarovu kuću do trenutka kad je izašao iz zatvora. Josip je lako mogao reći: „Bože, vjerovao sam u Tebe. Nisam se predavao napastima te žene. Živio sam dobrim životom. I gledaj gdje me to dovelo.”

Ali Josip je čekao. Konačno je faraon imao san. Josip je protumačio taj san i postao drugi najmoćniji čovjek u Egiptu. Upozorio je faraona da dolazi velika glad, pa ga je faraon postavio da nadgleda opskrbu hranom.

Naposljetku su Josipova braća došla tražiti hranu u Egipat. I ironično, jedino je opskrba hranom bila pod Josipovim nadzorom.

To je moglo biti vrijeme osvete. No umjesto toga, Josip je dao nevjerojatnu izjavu: “Iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva – da spasi život velikom narodu.” (Postanak 50, 20).

Čini se da je Josip razumio Rimljanima 8,28 prije nego što je uopće napisana. Shvatio je da Bog kontrolira njegov život. I znao je da Bog može uzeti ono što se smatra lošim i iz toga izvući dobro.

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org