Kako će Isus izgledati kada se bude vratio?

Fanny Crosby, prva žena u američkoj povijesti koja je održala govor na zasjedanju Kongresa, bila je slijepa osamdeset četiri godine.

Jednom joj je netko rekao: “Kakva je to šteta da je takva velika kršćanka kao što ste vi slijepa. Ne možete vidjeti zalazak sunca. Ne možete vidjeti lijepo cvijeće. Kakav gubitak!” “O, ne”, rekla je Fanny”, ja vas žalim. Zar ne shvaćate da će prvo lice koje ću vidjeti biti Njegovo?! “Čudite li se što je toliko himni napisala o njegovu licu?

I ponovno vas pitam, što mislite, kako će Isus izgledati? U Australiji su mi pokazali slike Isusa s prekrasnom plavom kosom, sjajnim plavim očima i lanenom bradom. A Kinezi opet tumače Krista kroz svoje umjetnike! Postoje i neke užasne slike koje su naslikali neki takozvani veliki majstori. Ali kažem vam, Riječ Božja nacrtala je sasvim drugačiju sliku o Isusu Kristu od svih njih zajedno.

Apostol Pavao dobio je sliku o Isusu ne s janjetom u naručju niti poput one od obojenih stakalaca (crkveni vitraji) u prozoru gdje Isus izgleda dirljivo izgladnjelo. On vidi Isusa i kaže da je On: “A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.” (1 Tim 1,17). Dakle, vidjet ćemo Kralja nad kraljevima. On je Sudac sucima, na Sudu nad sudovima. Nakon toga nema suda. Svršeno je!

Kad čujem ljude kako pjevaju: “Stavi ruku u ruku čovjeka koji umiruje vode” ili “Rukuj se s Isusom”, ma, ja kažem: “Zaboravi!” Slušajte, kad vidite Isusa, nećete krenuti k Njemu i reći: “Hej, stari, tako mi je drago što si umro za mene.” Kad vidite Isusa, bit ćete paralizirani od straha ako nećete imati proslavljeno tijelo i proslavljeni um. Ivan je primio knjigu Otkrivenja kao zatvorenik na vražjem otoku, ali kad je primio ovo silno otkrivenje bio je u duhu. Slika Isusa ovdje nije slika jadnoga čovjeka kojega svako gura tamo – vamo. Ponekad mislim da mi mislimo kako ćemo doći tamo gore i reći: “Dakle, Isuse, znaš koliko sam ti godina služio, koliko sam duša zadobio za tebe i koliko sam propovijedi ispropovedao za tebe… !” O, ne, uopće neće biti tako lako.

Biblija kaže: “Glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.” (Otk 1,14-16)

Ovu sliku Isusa daje apostol Ivan koji je imao naviku naslanjati se na Isusove grudi i slušati božanske otkucaje Njegove srca. Ivan je bio čovjek koji je, vjerujem, više znao o Isusu od bilo kojeg drugog, ali kad je vidio Isusa u Njegovom veličanstvu, ovaj čovjek koji je hodao i razgovarao s Njime tri godine, kaže: “I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav… ” (Otk 1,17). Ako je Ivan tako reagirao, što mislite, kako ćemo vi i ja?

Autor: Leonard Ravenhill

NAJNOVIJE!