Kako će vjernici biti nagrađeni za svoja djela u ovome životu?

Postoji nekoliko biblijskih citata koji daju naslutiti kako će vjernici, na temelju svojih djela u ovome životu, biti nagrađeni (Matej 16,27; 2. Ivanova 8; Otkrivenje 22,12). Pavao je govoreći o članovima crkve u Korintu rekao: ”Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi što je zaslužio” (2. Korinćanima 5,10). Riječ sud bolje ćemo razumjeti ako je prevedemo za žiri.

Dobar su nam primjer suci na olimpijskim natjecanjima koji dobro prate tijek igara kako bi nagradili pobjednike. Namjera takve procjene je da svaki vjernik pred Bogom odgovara za sebe (Rimljanima 14,10-12).

Kada nas Bog sudi, On procjenjuje našu kršćansku službu njemu. I nije toliko bitan broj djela, nego kvaliteta onoga što smo dali za Boga. S kojim smo motivom radili za Boga? Jesmo li radili iz predanja i samoodricanja ili smo radili samo zato da bi pokazali kako smo sposobni i talentirani ljudi.

Biblija nam jasne daje do znanja da će se provjeravati kvaliteta našeg rada za Boga i da će biti nagrađen onaj rad koji bude prošao test kvalitete. Služba koja je bila motivirana sebičnošću i ponosom, neće biti nagrađena (1. Korinćanima 3,11-15).

Iako se ne govori o tome kada će doći do tog suda, neki teologzi smatraju kako će se to dogoditi odmah po uznesenju.

I dok oni koji su odbijali Božje spasenje, prolaze kroz najteže dane zloće, straha i kaosa što ga je zemlja ikad poznavala, vjerne Božje sluge bit će proslavljene u Njegovu prisustvu.

Autor: David D. Duncan

NAJNOVIJE!