Kako Duhom usmrtiti tjelesna djela?

Ako ste od Boga tražili da vas On nanovorodi i ispuni svojim Duhom Svetim, i to doživjeli prema Njegovom obećanju (Iv 3, 5-8; Iv 14,16; Mk 1, 8), onda ste na dalje osposobljeni da živite , tj. “hodate” po Duhu.

Biblija ljude uspoređuje s drvećem (Lk 6, 43-45), a kao što se drveće razlikuje po svojim plodovima tako se i “kršćani” međusobno razlikuju po svojim plodovima. Pavao u poslanici Galaćanima 5 jasno pravi kontrast između plodova Duha i plodova tijela – između tjelesnog i duhovnog kršćanina.

Svaki kršćanin se svakoga dana suočava s mnogim situacijama u kojima mora donijeti odluku: Kome će se podrediti? Čiju će volju izvršiti: volju tijela ili volju Duha? Pavao nas tako ohrabruje da donesemo pravu odluku:

“Ako po tijelu živite, umrijet ćete; ali, ako Duhom usmrćuje tjelesna djela, živjet ćete. Jer, oni koje vodi Božji Duh, Božji su sinovi. (Rim 8,13-14)

Stihovi kažu, da ako se podredite vodstvu (tj. poslušate) Duha vi ćete tako “usmrtiti” dijela tijela, nećete im pružiti mogućnost da se ona manifestiraju. Dakle, nećete dozvoliti tijelu da dominira nad vašim karakterom, posljedica ovoga će biti ta da će se manifestirati plod Duha koji vodi u život. Ako poslušate tijelo, ono će donijeti svoje rodove (dijela) koje vode u smrt (Rim 8,1; Gal 6,8).

Na kraju, Pavao daje zaključak. Oni koji su poslušni volji Duha, koji dopuštaju da ih Duh vodi, oni time dokazuju da su sinovi Božji (Rim 8,14), jer slijede primjer Božjeg Sina koji je uvijek bio vođen Duhom, tj. vršio volju svoga Oca (Iv 6,38) i onda kada je bio pod najvećim pritiskom (Mt 4,1-11; Lk 22,42).

Dakle, radi se o izboru i podređenju. Kome ćete dozvoliti da vodi vaš reakcije, riječi, emocije, misli itd. Ako se podredite Duhu, tada će htijenja tijela biti usmrćena, jer ste izabrali da vršite Božju volju – volju Duha. Izabrali ste svoju stranu: Rekli ste “ne” tijelu a “da” Duhu.

U svakom novorođenom kršćaninu se svakodnevno vodi borba između “tijela i Duha” a koja će strana u toj borbi nadvladati ovisi od naše svjesne odluke – našeg izbora kojoj strani ćemo se prikloniti (Rim 7,15-25). Naravno, da bi donijeli pravu odluku mi moramo poznavati “misao Duha”, tj. htjeti i nastojati živjeti po Riječi Božjoj.

IZVOR:Siont.net

NAJNOVIJE!