Kako izbjeći duhovni pad?

0
Kako izbjeći duhovni pad?
Foto: Unsplash

Kako izbjeći duhovni pad? Kako iz dana u dan ostati vjeran Spasitelju Isusu Kristu i duhovno budan? 

Tema kojom se želimo pozabaviti je duhovni pad Božjeg djeteta. Naš fokus nije na otpadništvu koje danas vidimo u toliko crkava i u životu mnogih koji se nazivaju kršćanima. To je samo po sebi vrlo teška stvar i trebalo bi biti razlogom najveće brige za svako istinsko Božje dijete.

Uvijek treba poticati svako Božje dijete da hoda u strahu Gospodnjem, vrlo oprezno da i samo ne padne. Ali bez obzira na zabrinutost zbog otpadništva koje vidimo oko sebe, trebali bismo biti zabrinuti zbog duhovnog propadanja vlastitog života. Trebamo brinuti da naš vlastiti vrt ne zaraste. Naša briga mora biti stvarna i stalna opasnost duhovnog propadanja s kojom se suočava svaki vjernik u svom kršćanskom životu.

Duhovni padovi Božjeg naroda

Jedan od najdramatičnijih odlomaka u Bibliji je Izaija 1, 10–20 , gdje prorok zamjera Judeji i Jeruzalemu, nazivajući svoje vođe knezovima Sodome i Gomore, gradovi koji su bili poznati po razvratu i bezakonju. Božji se narod pokvario do te mjere da Bog više nije imao zadovoljstvo primati njihovo štovanje. Nažalost, ova slika dekadencije i pokvarenosti među Božjim narodom ponovila se mnogo puta kroz povijest. U tim razdobljima Božji narod često postaje hladan u svojoj vjeri, tvrda srca, ustraje u grijehu i pruža strašno svjedočanstvo svijetu.

Najveći Božji ljudi (David, Noa, Petar …) u svom su životu doživjeli razdoblja duhovnog pada. To, međutim, ne znači da bismo ovu temu trebali olako odbaciti, misleći da je to nešto sasvim prirodno i što se očekuje u takozvanom normalnom kršćanskom životu.

Kako izbjeći duhovni pad?

Dužnost crkve i vjernika je spriječiti ulazak duhovnog propadanja u živote. Evo četiri stvari koje možemo učiniti, Božjom milošću, kako bismo izbjegli duhovni pad.

1. Ozbiljno se odnositi prema grijehu. Ništa ne ruši duhovni život brže nego dopuštanje da se ustraje u nekom grijehu. Skriveni i nepokajani grijesi žaloste Duha Božjega, trujući dobro ponašanje i vjeru.

2. Hraniti se istinom iz Božje Riječi. Istina spašava i izgrađuje, dok laž uzrokuje propast. Ako, primjerice, za neku doktrinu ne nalazimo pokriće u Božjoj Riječi, to odvraća ljude od pravednih Božjih putova. Gospodin Isus oštro je kritizirao crkvu u Pergamu zbog toleriranja lažnih vođa koji su zarazili zajednicu lažnim naukom (Otkrivenje 2, 14–15). Nikada ne smijemo odstupiti od Božje Riječi.

3. Hodati s Bogom. Bog nas čuva čvrstima i čistima. Ako se približimo Bogu, On će se približiti nama. Bog je uspostavio sredstva pomoću kojih možemo biti u stalnom zajedništvu s Njim, uključujući javno štovanje, molitvu, osobno čitanje Biblije, propovijedanje Riječi i redovito uzimanje Gospodnje večere. Kršćani koji se ne koriste tim sredstvima na kraju duhovno propadaju. Njihova redovita upotreba duhovno nas hrani.

Pad vlastitog duhovnog života trebao bi biti stvar najveće zabrinutosti. Kršćanin ne može mirno stajati prekriženih ruku. Ili napreduje ili nazaduje. Istina je da je malo tko danas dovoljno duhovno raspoložen da se zanima za takve predmete. Pravo Božje dijete, međutim, jest ono koje svakodnevno ispituje vlastiti duhovni život i trudi se, uz Božju pomoć i sva sredstva milosti, izbjeći duhovni pad.

PROČITAJTE JOŠ: