Kako mogu dospjeti u raj?

Ako želimo dospjeti u raj, naša imena moraju biti zapisana u Knjizi Života. Kako se to može dogoditi?

Život je kratak i krhak. Zbog ovoga se mnogi pitaju što će biti nakon ovog života. Hoćemo li postojati na neki novi način ili je naša tjelesna smrt jednostavno ”završetak”? Ako i postoji zagrobni život, kako će izgledati? Hoće li biti isti za sve?

Biblija nam nudi neke važne odgovore u vezi ovih pitanja. Postoji život poslije smrti i on neće biti isti za sve. Živjet ćemo ili u Božjoj prisutnosti, što se često naziva ”raj” ili ćemo živjeti u vječnosti izvan Božje prisutnosti, što se također naziva ”paklom”. Jasno je da je prva mogućnosti neograničeno puta bolja. No, kako možemo dospjeti ondje? 

Što je raj?

Zapravo nije jednostavno pružiti definiciju riječi ”raj”. Ponekad Biblija koristi ovu riječ kako bi opisala predio kojeg je Bog stvorio (na primjer, Postanak 1, 7-8). Ovo može objasniti ideju da ljudi kada umru postanu zvijezde i nakon toga gledaju s neba ljude na Zemlju. Premda ova misao može biti dobronamjerna i premda se njome želi pokazati ljubav prema preminulima, ovo nije istina. Nebo, u koje gledamo kada podignemo pogled, nije mjesto gdje provodimo vječnost. To je područje gdje se nalaze oblaci i to je područje gdje je Bog odredio zvijezde i planete. (Psalam 8, 3-4)

Biblija isto tako koristi riječ ”nebesa”, kako bi opisala mjesto gdje boravi Bog; to mjesto nije fizička lokacija u našem trodimenzionalnom prostoru. Pročitajmo primjer u Psalmu 103, 19: „Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.“ Isus ovo potvrđuje kada govori o Bogu kao o ”našem Ocu koji je na nebesima”. (Matej 5, 16; 5, 45; 6, 9) Apostol Pavao piše sljedeće u vezi Boga Oca: „Koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima, iznad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu.“ (Efežanima 1, 20-21) 

Stoga, Trojedini Bog, koji postoji kao Otac, Sin i Duh Sveti, prebiva na nebesima. Iako ne možemo točno odrediti lokaciju raja i premda ne možemo znati kako to mjesto točno izgleda, ključ je da je to mjesto gdje prebiva Bog. 

Bog u raju nije sam

Iako Biblija opisuje mjesto gdje boravi Bog, ona nam jasno govori da Bog ondje ne boravi sam. Okružen je anđelima, mističnim živim stvorenjima i ljudima. (Otkrivenje 7, 11-12; Otkrivenje 4, Matej 18, 10; Marko 13, 32) Krist zapravo govori da će svatko onaj tko Mu pripada, biti s Njime: „Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.“ (Ivan 17, 24) 

VIDI OVO: Kako izgleda raj? Biblija nam otkriva nekoliko važnih stvari

Tko će dospjeti u raj? 

Božja Riječ jasno govori da neće svatko onaj tko je umro otići u raj. Apostol Pavao upozorava čitatelje na sljedeće: „Ili ne znate, da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: “ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni homoseksualci, Ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.“ (1. Korinćanima 6, 9-10) Trebamo i sljedeće upozorenje shvatiti ozbiljno: „…kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.“ (Rimljanima 3, 10-11) S obzirom na to da smo svi rođeni kao grješnici, naša vlastita pravednost ne može nam omogućiti ulaz u raj. Bez obzira na to koliko se trudili popraviti naše ponašanje, nikada ne možemo biti dovoljno savršeni da bismo zaslužili odnos s Bogom i vječnost u raju s Njime. 

No Isus Krist je stvorio mogućnost kako naš odnos s Bogom može biti obnovljen. Jednom je platio plaću za naše grijehe i nudi nam svoju pravednost kao besplatan dar. (Efežanima 2, 8-9) Samo oni koji prihvate taj dar mogu zauvijek živjeti s Bogom. Njihova imena bivaju zapisana u ”Knjizi Života”, kao što čitamo u Otkrivenju 20, 11-15: 

I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.“ 

Kako mogu dospjeti u raj?

Ako želimo dospjeti u raj, naša imena moraju biti zapisana u Knjizi Života. Kako se to može dogoditi? Kao što sam napisala ranije, to se ne može dogoditi na temelju naših postignuća. Umjesto toga, moramo priznati da smo grješni i moramo prihvatiti Krista kao našega Spasitelja, vjerujući da je umro na križu kako bi nas spasio. Nakon što to učinimo, dobivamo Božji oprost za sve prošle i buduće grijehe, a Duh Sveti se nastanjuje u našim srcima. 

To je sve što nam je potrebno kako bismo mogli ući u raj. Isus kaže da Bog i Njegovi anđeli žude za time da mi prijeđemo granice našeg starog, grješnog i beznadnog života i da uđemo u blagoslovljeni život obnove, u Božjoj prisutnosti: „Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.“ (Luka 15, 10) 

Vjerovanje u Krista je vrlo jednostavan čin. Samo trebamo priznati da mi sami, na temelju naše pravednosti, ne možemo zaslužiti mjesto u raju i nakon toga trebamo prihvatiti Božju ponudu spasenja. Za mnoge ljude ovo je jako teško. Mnogima se ne sviđa činjenica da se njihov trud ne broji i da moraju ovisiti o nekome drugome. Mnogi ne žele predati svoje živote Kristu. Samo žele nastaviti živjeti onako kako su dosad živjeli, nadajući se da će se na završetku sve nekako okrenuti na dobro. Nemojte i vi biti takvi! Božja su upozorenja vrlo ozbiljna. Ako ne živite sada s Njime, nećete živjeti s Njime ni u raju. 

Radije slijedite primjer, kojeg je Pavao opisao vjernicima: „Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom ne rukotvoren, vječan na nebesima. U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem…“ (2. Korinćanima 5, 1-2)

Autorica: Gretje Commelin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net