Knjiga života
Foto: Unsplash

Postoji mnogo različitih mišljenja i teorija o tome što je “Knjiga života“; ipak, želim zanemariti ta mišljenja i teorije i pogledati u Božju Riječ. Što Biblija kaže o toj Knjizi života?

Neki ljudi vjeruju da Knjiga života sadrži imena svih ljudi koji su ikada živjeli ili koji će ikada živjeti. Ona imena koja preostanu na kraju vremena u Knjizi biti će onih ljudi koji imaju vječni život. Oni koji odbace Isusa biti će ‘izbrisana’ imena iz Knjige života. Drugi vjeruju da je Bog, prije početka vremena, izabrao one za koje je znao da će vjerovati u Njega, i na kraju, samo ti ljudi su na putu za nebo.

Postoji mnogo različitih mišljenja i teorija o tome što je “Knjiga života”; ipak, želim zanemariti ta mišljenja i teorije i pogledati u Božju Riječ. Što Biblija kaže o toj Knjizi života?

Dobro je imati svoje ime zapisano u Knjizi života

Apostol Pavao se obratio svojim suvjernicima ovako: “…mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života” (Filipljanima 4,3). Ovo nam jasno govori da oni koji su u Kristu imaju svoja imena zapisana u Knjizi života.

“Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.” (Otkrivenje 3,5). Ovaj stih nam govori da je ustrajnost bitna za onoga koji ima svoje ime zapisano u Knjizi života. Vjernost Bogu je presudna da bi nečije ime bilo sigurno u Božjem kraljevstvu. Ovaj stih također učvršćuje činjenicu da je Isus taj koji određuje čije ime je, ili nije, u Knjizi života.

Nema idolopoklonika u Knjizi života

Aludirajući na bogohulnu ‘Zvijer‘, Biblija kaže: “…da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta.” (Otkrivenje 13,8). Svi oni koji obožavaju bilo što drugo umjesto Boga dokazuju da njihova imena nisu zapisana u Knjizi života (vidi također Otkrivenje 17,8). Ukoliko u nečijem životu postoji nešto što je važnije od Boga, ta stvar je idol; Biblija je veoma jasna da idolopoklonici neće imati svoja imena zapisana u Knjizi života (1. Korinćanima 6,9; 15,50; Galaćanima 5,20; Efežanima 5,5; 1. Timoteju 1,9; Hebrejima 12,14; 13,4; Otkrivenje 21,8).

Što je knjiga života
Foto: Unsplash

Knjiga života i sud

“I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.” (Otkrivenje 20,12). Kad će nam Bog suditi, Knjiga života će imati glavnu ulogu: “tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.” (Otkrivenje 20,15). Bog evidentira kako svatko od nas reagira na Njegovu ponudu spasenja. On je poslao svog Sina, Isusa Krista, da umre na križu kako bi platio za naš grijeh, grijeh koji nas je odvojio od Njega. Ili je to naše pokajanje ili naša pobuna koja određuje da li ćemo vječnost provesti s Njim u raju ili odvojeni od Njega u paklu.

Ništa ‘nečisto’ nije u Knjizi života

Govoreći o novom nebu i novoj zemlji na kraju vremena, Otkrivenje kaže: “Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.” Dakle, nitko tko je nečist nema svoje ime zapisano u Knjizi života. Znamo da ljudi, sami od sebe, nisu pravedni (Izaija 64,5); zbog toga, pravednost koju postižemo mora doći od nečega (ili nekoga) izvan nas samih. Biblija nam to govori: “…mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu.” (Rimljanima 5,17, usp. Rimljanima 3,22; 1. Korinćanima 1,30; Filipljanima 1,11; 3,9). Isusova pravednost je ta koja nam daje prolaz u vječni život i osigurava da su naša imena zapisana u Knjizi života.

Knjiga života – zaključak

Jedini način kako možemo biti sigurni da će naša imena biti u Knjizi života je da budemo odani sljedbenici Isusa Krista: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava.” (Rimljanima 10,9-10).

Bilo da je Knjiga života stvarna knjiga ili jednostavno metafora za Božju evidenciju, stvarnost o kojoj ona govori je da nečije ime mora biti u njoj da bi se uračunalo među otkupljene. Biblija također vrlo jasno govori da se naša imena zasigurno nalaze u Knjizi života isključivo na temelju našeg odnosa sa Isusom Kristom. Isus je to rekao: “Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima.” (Matej 10,32, usp. Luka 12,8; Djela 16,31).

Ako smo mu povjerovali našim životima, mi smo na putu za nebo. Ako odbacimo Njegovu spasonosnu ponudu milosti, naša imena će biti izbrisana iz Knjige, i na putu smo za vječnu kaznu (Matej 25,46).

Autor: Robert Driskell; Prijevod: Vesna L.