Kako obnoviti narušeni odnos?

Ne bismo trebali imati loše odnose s braćom i sestrama. No što učiniti kada je naš odnos s drugim kršćaninom narušen?

Odnosi 

Prva stvar koju trebamo učiniti jest uvidjeti da je Krist umro za sve nas, kako bismo mi mogli imati odnos s Njime i Ocem. Prije toga, naši su grijesi odvajali nas, grješne ljude, od svetog Boga (Izaija 59, 2; Mihej 3, 4), no zbog Kristove pravednosti i Bog na nas gleda kao na pravednike. (2. Korinćanima 5, 21) Kada imamo probleme u međuljudskim odnosima, a svatko od nas ih barem ponekad ima, sjetimo se da su naši prekršaji, koje smo učinili protiv Boga, bili neograničeno veći i teži od bilo čega što je bilo tko mogao učiniti protiv nas. Naš najveći problem je grijeh, naše najveće rješenje je Krist. Budući da je utjelovljeni Bog umro za nas dok smo još bili opaki, Božji neprijatelji (Rimljanima 5, 6-10) i mi sami trebamo težiti obnovi odnosa koji su oštećeni. Nije važno tko je kriv; trebamo težiti pomirenju s našom braćom i sestrama u Kristu, kako bismo mogli lako doći do prijestolja milosrđa. (Matej 5, 23) 

Odabir prijatelja

Vrlo dobar prikaz pobožnog, prijateljskog odnosa je odnos između Davida i Jonatana. O njihovom odnosu piše sljedeće: „Kad je David završio razgovor sa Šaulom, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe.“ (1. Samuelova 18, 1) Zamislite si ovaj jezik. Njihove su duše bile povezane poput tkanine, koju nosite. Bile su međusobno povezane, u svrsi i u srcu. Ako ste povjerovali u Krista, imate ispravan odnos s Bogom. To tvrdim, jer Biblija tvrdi sljedeće: „Koji ga se boje, to su pouzdanici Gospodnji; on im dade zavjet svoj, da im donese razboritost.“ (Psalam 25, 14) Trebamo pažljivo odabirati naše prijatelje. Biblija nam o tome govori sljedeće: „Ne druži se s čovjekom srditim; ne idi za čovjekom zajedljivim.“ (Izreke 22, 24) Za svakog vjernika idući biblijski stih je jasan: „Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega.“ (Jakovljeva 4, 4) Imati intiman, blizak odnos s nekime tko nije vjernik, tko je svjetovan, je vrlo sklizak teren. Čuli ste da postajemo onakvi s kime se družimo, o čemu svjedoči i sljedeći biblijski stih: „Ne dajte se zavesti: zli razgovori kvare dobro ćudoređe.“ (1. Korinćanima 15, 33)

VIDI OVO: Mudri ljudi izbjegavaju svađe, a evo i zašto

Priđite im 

Ako smo zaista ozbiljni po pitanju obnove odnosa, onda se trebamo poniziti i otići bratu ili sestri. To je ono što Krist preporučuje. (Matej 18, 15) Ne držite gard prema nekome tko vas je povrijedio, ako se toj osobi želite ispričati i imati dobar odnos s njom. Trebate otići k njoj. Čak i ako nije vaša krivnja, bolje je otići k osobi s kojom nam je odnos poremećen, kao što je i dobro da ta osoba dođe k nama. Najbolje je da to pokušamo riješiti ”u četiri oka”, da te stvari ne dijelimo okolo, jer se to lako može pretvoriti u trač, a znamo da je tračati grijeh. (Izreke 20, 19; 25, 9-10) Jezik može smiriti stvari ili može stvoriti veliku vatru, koju nitko ne može ugasiti. (Jakovljeva 3, 6) Trebamo se poniziti i paziti na to da mi nismo strana koja je u krivu, no čak i ako smo mi bili u pravu, trebamo otići k osobi s kojom nam je odnos poremećen, bilo da se radi o članu obitelji, supružniku, članu crkve ili suradniku i željeti se izmiriti s tom osobom i obnoviti odnos s njom. 

Naše zajedništvo 

Kada se izoliramo od Tijela Kristovog, Crkve i od drugih članova zajednice, manje je vjerojatno da ćemo čuti glas Duha Svetoga, jer nismo u zajedništvu s Tijelom. Ako u crkvenoj zajednici postoji podjela, čak i malena, to može stvoriti velike probleme, ako se s njom ne obračuna. Duh Sveti djeluje u skladu s Tijelom Kristovim, dok svaki član služi u onome u vezi čega im je Duh dao darove. (Rimljanima 12, 1; 1. Korinćanima 12) No ako su neki članovi zajednice u neslaganju jedni s drugima, Tijelo tada neće funkcionirati onako kako bi trebalo. (Matej 25, 35-36; 28, 18-20) Tijelo je manje učinkovito i manje cjelovito kada su njegovi dijelovi u svađi jedan s drugim. To je poput autoimune bolesti, kada tijelo napada samo sebe. Ne možemo pravilno funkcionirati u segmentima za koje nas je Krist odredio. (Ivan 13, 34-35) Duh Sveti djeluje zajedno, sa svim članovima crkve, tako da i članovi crkve trebaju raditi ujedinjeno, jedni s drugima. Sve ostalo manje je od onoga što Duh Sveti želi. 

Zaključak

Potrebna je poniznost kako bismo mogli otići kod brata ili sestre u Kristu. Čak iako nismo mi krivi za nastale probleme, ispravno je otići i željeti obnoviti taj odnos. Bog nam zapovijeda sljedeće: „Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.“ (Efežanima 4, 32) U priči o sluzi koji nije oprostio, Krist dolazi do poante i uči nas sljedeće: „Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?“ (Matej 18, 33) Božja Riječ također nas uči: „Um čovjeka usteže od srdžbe, a čast mu je oprostiti krivicu.“ (Izreke 19, 11) Izmirimo se s onima koji su nas povrijedili, kao što uči Biblija: „Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost.“ (Kološanima 3, 12) U svakom odnosu, u crkvi i izvan nje trebamo biti kako uči Biblija: „Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.“ (Kološanima 3, 13) 

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!