Propovjednik koji ne govori istinu
Foto: Canva

Danas mnogi propovjednici škakljaju uši svojim slušateljima te ne iznose pravu istinu iz Božje riječi. Po ovim znakovima ih možemo prepoznati!

Pavao je upozorio mladog Timoteja: ”Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.” (2 Timoteju 4,3-4).

Ovo upozorenje potvrdilo se istinitim u Timotejevo vrijeme, a osobito danas, kada mnogi propovjednici škakljaju uši svojim slušateljima. Dr. Michael Brown otkriva kako ih možemo prepoznati.

1. Propovjednici koji škakljaju uši ne propovijedaju o samoodricanju i križu.

Isus je rekao onima koji ga žele slijediti da se odreknu sebe, uzmu križ te Ga slijede (Mt 16,2; Mk 8,34; Lk 9,23) A Pavao je učio da su svi oni ”Koji su Kristovi, razapeli tijelo sa strastima i požudama” (Gal 5,24).

Pravo učeništvo zahtijeva žrtvovanje za Krista, a to je ono što naše tijelo ne želi.

2. Propovjednici koji škakljaju uši olako prelaze preko grijeha, premda Biblija upozorava na opasnosti istog te nas poziva na pokajanje.

Istina je da nam je po Isusovoj smrti i uskrsnuću dana pobjeda nad grijehom, točno je kako nas poruka milosti okreće od grijeha (Tit 2,11-14), ali to ne znači kako nas duhovne vođe ne trebaju upozoravati na varljivost i opasnosti grijeha koji je prisutan u nama.

3. Svijet voli propovjednike koji škakljaju uši.

U 2. Timoteju Pavao govori o nevoljama i progonstvu zbog naviještanja evanđelja (3,12-13), a Isus nam je poručio da će se svijet odnositi prema nama na isti način kako se odnosio prema Njemu, a to znači da će nas mrziti radi Njega.

4. Propovjednici koji škakljaju uši govore ono što tijelo želi čuti.

Stari proroci imali su iste probleme: ”Ovo je narod odmetnički, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju zakon Jahvin. Vidovitima oni govore: »Okanite se viđenja!« a vidiocima: »Ne prorokujte istinu! Govorite nam što je ugodno, opsjene nam prorokujte! Skrenite s puta, zastranite sa staze, uklonite nam s očiju Sveca Izraelova!« ” (Izaija 30,9-11)

Drugim riječima: ”Nemojte propovijedati nešto zbog čega ćemo se osjećati neugodno. Nemojte nas plašiti! Prestanite nas upozoravati na načela svetog Boga!” Zbog gubitka ugleda, a i ljudi koji će dolaziti u crkvu, propovjednici prestaju govoriti svetu Božju Riječ, pa govore ono što će se drugima svidjeti.

5. Propovjednici koji škakljaju uši udaljavaju se od Riječi te daju prostora mitovima.

Mogu koristiti stih ili dva u propovijedanju, ali njihove propovijedi ispunjene su svjetovnim ideologijama, radije nego Riječju Božjom.

Neki iznose osobne fantazije o nebeskim otkrivenjima godeći ušima slušatelja, bez želje da iste okrenu od grijeha te rode duhovne plodove.