mir Božji
Foto: Pexels

Kako možemo primiti mir Božji u svijetu prepunom nemira?

Svjetski mir

Ako tražimo mir koji svijet nudi, onda to nije mir koji je trajan, jer u ovom burnom svijetu mir dolazi i odlazi poput valova koji se sudaraju s obalom. Postoje privremena primirja među narodima, ali uvijek dolazi vrijeme kada izbija rat i mir se gubi. Mirovni pregovori, mirotvorci i miran suživot dobro zvuče, ali nikada u stvarnosti ne traju. Ono što nam je potrebno jest mir koji je izvan ljudske sposobnosti; mir koji se smjesti u ljudskom srcu i daje osobi osjećaj sigurnosti i smirenosti; mir koji se pojavi u našim životima čak i kad se svijet oko nas raspada i sve više postaje nasilan.

Takav mir ne dolazi od čovječanstva. A mir koji svijet nudi nije dovoljan. Trebamo mir Božji i mir koji nadilazi ljudsko razumijevanje i gleda izvan onoga što se danas događa oko nas. Biblija uči da nema mira za zle jer ne poznaju put mira (Izaija 48,22). Postoji mir koji je trajan i traje zauvijek, ali ga nećete naći na ovom svijetu… moramo tražiti negdje drugdje… a takav trajni mir nalazi se samo u Riječi Božjoj i u Bogu od Riječi.

Ruka Gospodnja

Dok čovječanstvo izvan svake sumnje dokazuje da nikada ne može donijeti svjetski mir, moramo gledati na Nekoga tko može donijeti taj mir i koji mora doći samo Božjom snagom. Psalmist je pisao o Bogu: „Tvoja je mišica snažna; silna je ruka tvoja, desnica je tvoja uzdignuta“ (Psalam 89,13). Međutim, ako se tko protivi Bogu, On grmi s neba: „I sȃm ću zavojštiti protiv vas rukom ispruženom i mišicom jakom, i to u gnjevu i jarosti i srdžbi velikoj“ (Jer 21,5). Bog danas daje svakome izbor; prije Kristovog povratka spasenje je svima dostupno (2. Kor 6,2). Stoga još danas Gospodin govori: „A ovomu puku reci: ‘Ovako veli Gospod: Ja, evo, pred vas stavljam put života i put smrti“ (Jer 21,8).

Najveće oružje koje Sotona ima je oklijevanje. Ako on ili njegovi podanici mogu uvjeriti nekoga da nastavi s odlaganjem odluke za Krista, doći će dan kada će se Krist vratiti ili će osoba umrijeti, a potom dolazi Božji sud (Heb 9,27; Otk 20,12-15). Čak i nakon što tvrdoglavo čovječanstvo jasno zna da Bog postoji (Rim 1,18-20), ipak odabire svoj grijeh iznad Spasitelja. Stoga će Krist doći vladati svijetom štapom od željeza, što znači da će vladati svojim kraljevstvom duhovno, ali i fizički. Prorok Ezekiel nas podsjeća na Njegovu snagu u bavljenju pobunjenim narodima kad kaže: „Stoga ovako veli Gospodin Gospod: Evo me protiv faraona, kralja egipatskog, da skršim mišice njegove, i onu jaku i onu skršenu, i da mu izbijem mač iz ruke“ (Ez 30,22).

Sam Isus Krist govori Ivanu da napiše činjenicu da će „vladati nad njima štapom željeznim, razbit će se kao posude glinene — kao što i ja primih od Oca svojega“ (Otk 2,17). I u Njegovom pravednom sudu: „I iz usta mu izlazi mač oštar da njime udara narode, i on će vladati nad njima štapom željeznim; i gazi on vinsko gnječilo gnjeva i srdžbe Boga Svemogućega“ (Otk 19,15). Poanta je da samo Bog, odnosno Isus može donijeti mir, kako svijetu tako i osobno.

Mir Božji

Jeste li znali da ne možete imati mir Božji dok se prvo ne pomirite s Bogom? Dok se ne pokajemo i povjerujemo, mi smo Božji neprijatelji (Rim 5,10). Naši prirodni umovi ne mogu ni shvatiti Božje stvari, „jer težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu; Zakonu se naime Božjemu ne pokorava, jer se ni ne može“ (Rim 8,7). Zato nas Bog mora privući i oživjeti u Kristu, jer smo mrtvi u našim grijesima (Ef 2,1), a mrtvi ljudi ne mogu poznavati Boga na osoban način. Potrebna je Božja moć da od nas stvori nove kreacije u Kristu (2. Kor 5,17) kako bismo prihvatili Njegovu Riječ. Stoga, dok se ne pomirimo s Bogom, nikad ne možemo imati Božji mir. Apostol Pavao je napisao: „Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu“ (Rim 5,1), a takav „mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu“ (Fil 4,7).

Taj isti mir treba djelovati kao jedinstveno ljepilo koje drži crkvu zajedno u jedinstvu i zato se trebamo „truditi čuvati jedinstvo Duha svezom mira“ (Ef 4,3). A budući da je „on mir naš, on koji od dvoga učini jedno i pregradu razdvojnicu sruši“ (Ef 2,14), trebamo tražiti mir u svako doba. Osim toga, Isus je obećao: „Blaženi mirotvorci, jer oni će se zvati sinovima Božjim!“ (Mt 5,9).

Zaključak

Isus je duboko uznemirio učenike kad je rekao da odlazi, a vjerojatno i prestrašio kad im je rekao što će učiniti. Tako da je Isus obećao mir svojim učenicima prije nego što je otišao, a to je bilo u vrijeme kada su imali malo ili nikakav mir. Isus je njima (i nama) rekao: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ga ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši“ (Ivan 14,27). Ono što Isus daje, ne uzima natrag, a mir koji daje jest trajan. Hoćemo li ga prihvatiti? Hoćemo li povjerovati Njegovim riječima?

No, neki će reći: „Kako možeš imati mir u svijetu koji se ne čini nimalo mirnim? Kako možemo imati mir kad se naše financije, zdravlje, odnosi i sve ostalo ruše na nas?“ Božji mir nadilazi ovo i ne ovisi o okolnostima, jer niti jedna vas okolnost ni moć u nebu ili paklu ne može sačuvati od Boga, i to bi vam trebalo dati mir kakav nikad prije niste imali. Pavao dodaje: „Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu“ (Rim 8,1), i zato što nema osude, imamo mir s Bogom i mir Božji. Štoviše, „ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našemu“ (Rim 8,38-39).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com