Kako možemo razumjeti Božji glas i zašto je to važno?

Slušanje Božjeg glasa je važno za razumijevanje Božje volje za naše živote. No kako možemo razumjeti Božji glas?

Stari zavjet

U Starom zavjetu, slušanje Božjeg glasa bio je važan aspekt u životima Božjeg naroda. Bog je Mojsiju pokazao zašto je važno slušati Njegov glas: „Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje“. (Izlazak 15, 26)

VIDI OVO: 10 stvari koje vam Božji glas nikada neće reći

U Izlasku 19, 3-6 Gospodin je progovorio Mojsiju: „Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: `Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! -vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.` Tim riječima oslovi Izraelce“.

U ovim stihovima vidimo kako slušanje Božjeg glasa slijedi bogato obećanje za izraelski narod. Isto vrijedi i za nas, ako smo spremni slušati Boga i ako ćemo prepustiti Bogu neka vlada nad svim aspektima naših života. On od nas želi da mu se u potpunosti predamo. To je osobna odluka, za koju su povezana isto tako bogata obećanja.

Novi zavjet

U Novome zavjetu, u učenjima Isusa Krista, slušanje Božjeg glasa je vrlo važno. Isus govori metaforičkim jezikom o odnosu između Njega (pastira) i narodu koji Mu pripadaju (ovce): „Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas“. (Ivan 10, 3-4)

VIDI OVO: 3 načina na koja nam Bog govori

Kako bismo mogli učiti na osobnoj razini što nam Bog ima za reći trebamo imati osobni odnos s Gospodinom. Trebamo čitati Njegovu Riječ i uskladiti se s Njime. Sveti Duh otvara naše oči za živu Riječ i svakodnevno nas vodi: „Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji“. (Rimljanima 8, 14)

Grčka riječ koja se koristi u originalnom tekstu je sadašnje vrijeme koje naglašava to da nas se neprestano vodi. U poslušnosti prema Bogu, mi dopuštamo Njemu upravljanje našim životima. Znamo da će Bog dati Duha Svetoga onima koji su Mu poslušni. (Djela 5, 32)

Provjerite ono što čujete

Kako možemo biti sigurni da dobro razumijemo Božji glas kao i smjer u kojem Bog želi da idemo? Ove provjere su od iznimne važnosti.

Prvo, trebamo provjeriti naš unutarnji glas u odnosu na Božju Riječ, jer Božje vodstvo nikada nije u suprotnosti s Njegovom Riječju. S obzirom da oko nas postoji toliko glasova, postoji opasnost od prijevare. Izaija 8, 20 sadrži važno upozorenje: „Tražite zakon i objavu! Tko ne govori tako, njemu više nema, zore“.

VIDI OVO: Kada možemo čuti Božji glas?

Ako živimo u skladu s Božjom Riječi, može se dogoditi da u nekim okolnostima vidimo potvrdu za naše izbore. Tako nam Gospodin želi pokazati da smo na pravome putu.

Važnu vrstu potvrde našeg unutarnjeg uvjerenja da nam je Bog progovorio dobivamo od drugih vjernika. (Izreke 11, 14) Mudro je pitati za savjet ljude koji hodaju s Gospodinom dugo vremena.

Kada konačno trebamo donijeti odluku, ako smo na raskrižju i ako se pitamo kojim putem trebamo ići, ključno je da imamo mir. „Neka mir Kristov vlada vašim srcima“. (Kološanima 3, 15) Riječ koja se prevodi sa ”vladati” znači nešto poput suca koji donosi odluku.

Naravno, slušanje Božjeg glasa može stvoriti određenu vrstu nemira. Na primjer, ako trebamo učiniti radikalnu promjenu u svome životu. No u konačnici, riječi našeg nebeskog Oca vodit će prema dubljem, unutarnjem miru. Stoga, nemojte mijenjati smjer svog života ako još uvijek niste dobili ovaj duboki mir: „mir Gospodnji, koji nadilazi svako razumijevanje“. (Filipljanima 4, 7)

Božje obećanje

Bog nam želi najbolje. To možemo dobiti ako budemo otvoreni za čuti Njegov glas u tišini našeg slavljenja i ako potražimo Njegovo vodstvo. „Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje“. (Psalam 62, 2) To je ponizno ponašanje i otvorenost za odgajanje. „Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude“. (Jeremima 7, 23)

VIDI OVO: 3 mentalne barijere zbog kojih ne možete čuti Božji glas

Kako nevjerojatno obećanje nam daje naš Otac, ako budemo bili poslušni Njegovom glasu i ako u skladu s time dopustimo da nas On vodi!

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net