11 načina kako se boriti i pobijediti u duhovnim bitkama

Kako se boriti i pobijediti u duhovnim bitkama? Kao kršćani, od velike je važnosti da se uključimo u te bitke.

Unatoč tome što se duhovna borba između dobra i zla stalno odvija oko nas, vrlo lako ju je zanemariti, pogotovo iz razloga što duhovne sile koje djeluju ne možemo vidjeti. Anđeli i demoni jednako su stvarni kao i mi ljudi, te značajno djeluju na nas.

Biblija nas potiče da obraćamo pozornost na bitke koje se događaju oko nas u duhovnoj stvarnosti. Ne možemo prokockati vrijeme i energiju koju nam je Bog dao, tako što ćemo ignorirati borbe koje imaju posljedice za vječnost. Kao kršćani, od velike je važnosti da se uključimo u te bitke, jer što se više uključujemo, više ćemo nadvladati zlo u ovome palom svijetu s Božjom moći koja će djelovati kroz nas.

1. Zamolite Boga da vam otvori duhovne oči  

Molite kako biste mogli vidjeti na koje načine nevidljive duhovne sile utječu na vaš život. Pitajte Boga što god vas zanima u vezi anđela, demona, raja i pakla. Imajte na umu da Bog jedva čeka vaša pitanja i želi vam dati znanje, mudrost i snagu koja vam je potrebna kako biste pobijedili u duhovnim bitkama.

2. Znajte na koje načine Sotona djeluje 

Ne dopustite da vas neugodnost razmišljanja o Sotoni spriječi u tome da naučite sve ono što trebate znati o glavnom demonu, koji vodi zle sile u ovome svijetu. Bog je stvorio Sotonu kao svetog anđela, ali se Sotona pobunio protiv Boga i pao u grijeh, postao vođa palih anđela, koji su isto tako pali u grijeh i koji sada rade zlo.

Sotona pokušava odvesti ljude od Boga tako što se predstavlja na lijepe načine, čak i onda kada radi zle stvari. On lažima izvrće istinu, ne bi li nas odvojio od Boga. Sotonina osnovna strategija je kušnja na grijeh, prisiljavajući nas da se koncentriramo na svoju sebičnost i ponos, umjesto da vjerujemo Božjoj svrsi koju On ima za nas. Ipak, imajte na umu da je Sotonina moć ograničena, dok je Božja neograničena, a ako ste kršćanin, onda imate duhovni autoritet koji vam treba kako biste nadvladali bilo koji od Sotoninih planova, koje on radi protiv vas.

3. Naučite o službujućim djelima svetih anđela  

Anđeli služe Bogu tako što Ga slave i tako što izvršavaju Njegovu volju. Služe i ljudima kao Božji poslanici i stalno rade, promatrajući nas te izvršavaju svoju misiju, koja uključuje vodstvo, zaštitu i komuniciranje poruke Evanđelja, krećući se između zemlje i neba i promatrajući nas. Redovno se molite Bogu da pošalje anđele u vaše život, kako bi vam pomagali u svemu što trebate.

4. Stavite na sebe bojnu opremu 

Kao što se vojnici spremaju za bitke na zemlji, stavljajući na svoja tijela opremu, isto tako je važno da mi na sebe stavimo bojnu opremu (koju Biblija još opisuje kao ”Božji oklop”), kako bismo se opremili za duhovne borbe.

Stavite na sebe ”pojas istine”, tako što ćete živjeti iskreno i s integritetom. Stavite na svoja prsa ”oklop pravednosti”, tako što ćete htjeti živjeti čisto. Stojte na ”poruci mira”, tako što ćete vjerovati Bogu da će vas opremiti za svaku situaciju koja se nađe na vašem putu i da će vam dati mir u svakoj okolnosti. Stavite na sebe ”štit vjere”, tako što ćete imati vjeru u Božja obećanja i u to da će On ostvariti ono što je obećao, što će vam dati hrabrost da se suočite s izazovima. Stavite na sebe ”kacigu spasenja”, tako što ćete čuvati svoje umove od nezdravih misli i moliti Duha Svetoga za obnovu uma. Nosite ”mač Duha”, tako što ćete koristiti snagu Biblije, kako biste sjekli kroz mnoštvo različitih poruka koje primate svakodnevno, jer ćete tako moći razlikovati štetne od korisnih. Ovu borbenu opremu možete staviti na sebe molitvom Duhu Svetome da vas vodi i osnaži.

5. Obratite pozornost na vitalan dio – vaš um 

Sotona često puta napada tako što u naše umove sije ideje koje govore kako ne možemo vjerovati Bogu. Svaki grijeh se može povezati s grešnom misli. S obzirom na to da ono što mislite postaje i ono što na kraju i činite, važno je da se redovito molimo Duhu Svetome da obnovi naše umove, kako bi naše misli bile pozitivne, produktivne i vrijedne slave.

6. U borbi koristite snagu Božje Riječi 

Što više znate i razumijete Božju Riječ, to je možete bolje koristiti u duhovnoj borbi – i za napad i za obranu. Božju Riječ možete upoznavati čitajući je, razmišljajući o njoj, zapisujući, moleći se i primjenjujući biblijske istine na svoje živote, te prenoseći njezine poruke ljudima oko sebe.

7. U borbi koristite i snagu molitve 

Dok se molite, Bog vas blagoslivlja snagom, zaštitom i provizijom. Molite se u Isusovo ime, zazivajte Njegovu snagu, zasluge i resurse. Trudite se moliti u vjeri, u poniznosti, čistoga srca, neprestano i s posvećenjem kao činom slavljenja. Kadgod se tako molite, vaše molitve će biti učinkovite protiv zla i pomoći će u stavljanju dobra u svaku situaciju.

8. Obratite pozornost na stanja ljudskih duša 

Donosite svakodnevne izbore koji će ”nadograđivati” vašu dušu, tako što ćete se približavati Bogu. Razvijajte naviku pitanja samih sebe, prije nego što donesete neku odluku: “Na koji način će ovo utjecati na moju dušu?” Kada ste u interakciji s drugim ljudima, redovito se podsjećajte na to da i oni imaju vječne duše. To znači da je važno da i s njima razgovarate o vjeri i da se molite za njih.

9. Pripremajte se za Sudnji dan 

Zapamtite da ćemo svi jednoga dana doći pred Boga i da ćemo mu trebati objasniti odluke koje smo donosili za vrijeme naših života na zemlji. Neka vas ova spoznaja motivira da živite još svetiji život.

10. Živite kao da je pakao stvaran 

Unatoč tome što je primamljivo misliti kako pakao nije stvarno mjesto, činjenice govore da ipak jest. Imajte na umu da Isus nije umro za nas kako bi nas spasio od nepostojećeg pakla. On je umro za nas kako bi nas spasio od stvarne opasnosti provođenja vječnosti u paklu, odvojeni od Boga, dok proživljavamo neprolazne muke, kakve će prolaziti svi oni koji su odvojeni od Stvoritelja.

Neka vas vaše znanje o paklu motivira da još više idete za Bogom i da druge upozoravate o paklu.

11. Živite kao da je raj stvaran 

Slavite činjenicu koja govori da je i raj stvarno mjesto i pripremajte se za taj dan kada ćete otići ondje, tako što ćete svoju vjeru stavljati u Isusa i slijediti Ga prilikom donošenja svojih odluka. Radujte se životu na nebu, slaveći Boga. Učite još više o Bogu, radite stvari za Njega. Dok se odmarate i jedete, slavite Isusa i pridružite se Njemu, anđelima i drugim svetima u pobjedničkoj vladavini nad svemirom!

Autor: Whitney Hopler; Prijevod: Ivan H.; Izvor: crosswalk.com

NAJNOVIJE!