Kako željeti više Isusa a manje sebe?

Danas sam se smučila samoj sebi.

Znate li kako doći do te točke? Točke kada ste uvjereni što više inzistirate na svojim pravima, to ćete biti frustriraniji. Točke kada shvaćate da što više živite za sebe, to ćete biti dalje od Krista. Točke kada u konačnici shvatite da u vašem životu mora biti više Isusa, a manje vas.

Toliko dugo moj se život sastojao od želje da imam što više svega ostalog: više vremena, više novca, više energije, više kreativnosti, više discipline, više volje, više motivacije. Ipak, jedino čega stvarno trebam više jest Isus. I definitivno trebam manje sebe.

Dugo vremena, ovo dvoje je bilo otprilike jednako u mom životu. Pola Isus. Pola ja. No Isus želi da želim samo Njega. Zahtijeva i zaslužuje da bude jedino božanstvo u mom životu. Nije zainteresiran za djelomičnu vladavinu ili ravnopravno partnerstvo.

Sam Isus je to rekao: „Nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“ (Mat 6,24).

Isto tako ne možete služiti i Bogu i sebi.

U Mateju 16,24, Isus je rekao: „Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka uzme svoj križ, i neka me slijedi.“ Ali što znači odreći se sebe? Kako ćemo se ti i ja odreći sebe u društvu koje viče: „ljubi svoje tijelo“, „ljubi sebe“ i „ljubi sliku svoju“? Kako ćemo ti i ja, poput Ivana Krstitelja, primijeniti moto: „On treba rasti, a ja se umanjivati“ (Iv 3,30).

To možemo samo ako promijenimo način na koji prirodno mislimo i djelujemo. To znači staviti Krista tamo gdje bismo obično stavili sebe. Drugim riječima:

  • Manje brige o tome kako vas drugi vide, a više brige o tome kako vide Isusa.
  • Manje usredotočenosti na ono što drugi duguju vama, a više usredotočenosti na ono što vi dugujete Kristu.
  • Manje zaokupljenosti onime što smatrate svojim pravima, a više usredotočenosti na to da budete Božji sluga.

Dakle, kako to izgleda u praksi? Kada sam počela o tome razmišljati, shvatila sam da to znači manje fokusa na moje tijelo, a više fokusa na Njega. Sve što sam tada mogla jest željeti više Isusa, a manje sebe. Možete naučiti svoje srce da to isto čini tako što ćete prakticirati ovih pet koraka:

  1. Pronađite svoj identitet i vrijednost u Njemu.

Lako je pronaći svoju vrijednost u obrazovanju, postignućima, naslovima i položaju. Svoju vrijednost možemo čak naći i u onome što posjedujemo: velika plaća, ljepši auto i veći dom moraju značiti da ste uspješni. Ali apostol Pavao je rekao: „Štoviše, i sve smatram da je gubitak zbog onog najvećeg — spoznaje Krista Isusa, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i smatram da je smeće, da Krista zadobijem“ (Fil 3,8). Naš identitet i vrijednost moraju biti ukorijenjeni u činjenici da smo grešnici spašeni samo milošću Isusa Krista, usvojeni u Njegovu obitelj i Njegova smo djeca. Ti i ja smo otkupljeni robovi, siročad koji su posvojena i postala nasljednici, prosjaci koji su dobili mjesto za stolom. Ovo nas samo po sebi čuva od toga da sebe uzdižemo iznad Boga i drugih, i pomaže nam da budemo svjesni da je sve što imamo dar.

  1. Predajte svoju volju Njemu.

U Galaćanima 2,20 jasno kaže: „S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene.“ Ovaj život nije vaš vlastiti. Dakle, ako ste umrli sebi, više nema vas – jedino On živi kroz vas. Ako ga pri svakoj odluci koju morate donijeti pitate: „Bože, kako bi ti ovdje odlučio? Što bi ti želio? Ja sam tvoj, stoga izbor također mora biti tvoj“, upražnjavate više Njegove volje nego svoje.

  1. Ispunite se Njegovim mislima, a ne vlastitim.

Vi i ja moramo u potpunosti biti posvećeni razumijevanju Riječi Božje, ili ćemo pustiti da bezbožne filozofije ovoga svijeta vladaju našim srcima i umovima. Ako to dopustimo, onda je to još jedan od načina da imamo više nas, a manje Njega. Rimljanima 12,2 kaže: „I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno.“ Što ispunjava vaše misli svaki dan? Božja riječ ili riječi ljudi? Slavljenje Boga ili ponosna, pohotna, „ja na prvom mjestu“ glazba koja dominira medijima? Ono na što usredotočite svoje misli odredit će hoće li u vama biti više Isusa ili više vas.

  1. Filtrirajte vaše ponašanje.

Ovdje trebamo pomoć Duha Svetoga. U Božjoj Riječi nam je rečeno da kontroliramo naš govor, misli i postupke. Kada ne dozvolimo da nevaljao govor izlazi iz naših usta (Ef 4,29), činimo više onako kako bi Isus činio, nego kako bismo činili mi sami. Kad se usredotočimo na ono što je istinito, časno, pravedno, čisto, ljubazno, na dobru glasu, krjepost ili pohvala (Fil 4,8), usredotočujemo se na Boga, a ne na sebe. Kad smo brzi da slušamo, a spori da govorimo i spori na gnjev (Jak 1,19), čut ćemo više informacija i pažljivije razmisliti prije nego što reagiramo. To je upražnjavanje više Isusove mudrosti, a manje vlastite gluposti.

  1. Fokusirajte se na novog, a ne na starog sebe.

Koliko puta ste čuli Kristove sljedbenike da nalaze isprike za svoje ispade bijesa, grubost, glupost ili disfunkcionalno ponašanje govoreći: „Žao mi je. Ja sam jednostavno takav.“ Imati više Isusa, a manje vas, podrazumijeva shvaćanje toga da je Isus umro kako bi vas ovakve kakvi jeste u grijehu, učinio da postanete u potpunosti poput Njega. Ako ste predali svoj život Kristu i posjedujete Njegovu božansku prirodu, imate više potencijala biti poput Isusa, nego poput vaših zemaljskih roditelja. Dakle, živimo kao novo stvorenje (2 Kor 5,17). Staro je prošlo. Novo, obuzeto Kristom, je nastalo.

Autorica: Cindi McMenamin; Prijevod: Aleksandar J.

NAJNOVIJE!