Karakteristike crkve koja proslavlja Boga
Foto: Unsplash

Postoje neke karakteristike koje su potrebne da crkva bude ona koja istinski proslavlja Boga. Dok čitamo Knjigu Djela 2, 42-47, vidimo najmanje sedam karakteristika (možda ćete ih naći više) koje su bile vidljive u Crkvi u prvom stoljeću.

Trebamo ih vratiti u našu crkvu kako bismo nastavili donositi slavu Bogu. Evo koje se karakteristike mogu pronaći u Djelima 2, 42-47:

1. Crkva se temeljila na Riječi Božjoj. ”Bijahu postojani u nauku apostolskom” (Djela 2,42). Vjernici su bili predani učenju Božje svete Riječi. To znači da su voljeli slušati, primati i pokoravati se učenju Riječi prema uputama apostola. I mi joj danas trebamo biti poslušni.

2. Imali su zajedništvo i bili su prijateljski nastrojeni. ”Bijahu postojani u … u zajedništvu” (Djela 2,42). Bilo je to privlačno mjesto s toplim, obiteljskim osjećajem u kojem su ljudi osjećali pripadnost.

3. Crkvu je pokretala molitva i slavljenje. ”Bijahu postojani u … molitvi” (Djela 2,42) Vjernici su bili u neprestanoj molitvi i slavljenju, pojedinačno i zajedno, što je zauzvrat energiziralo sve što su činili.

4. Djelovali su u snazi Duha Svetoga. ”Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.” (Djela 2,43) U vrijeme kada su Crkva Isusa Krista i kršćanske obitelji pod snažnim napadom sila tame, molimo se za svježiju snagu sile Duha Svetoga u Njegovom narodu.

PROČITAJTE: Koja je prava crkva: Rimokatolička, Pravoslavna ili neka protestantska?

5. Bili su darežljivi. ”Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.
Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.” (Djela 2,44-45). Kako je crkva rasla, a broj vjernika se povećavao, potrebe su bile veće. Vjernici su sjajno reagirali podijelivši sve što su posjedovali kako bi zadovoljili te potrebe. Kao rezultat toga, Gospodin se proslavio.

6. Crkva je svakodnevno evangelizirala. ”Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.” (Djela 2,47) Svakodnevno spašavanje ljudi značilo je da su vjernici svakodnevno dijelili Evanđelje. Knjiga Djela pokazuje nam da je redovna evangelizacija bila jasan obrazac njihove službe. Odbili su biti zaustavljeni, čak i kad im prijete, tuku ili ih zatvaraju.

7. Bili su postojani. ”Bijahu postojani…” (Djela 2,42). Bili su posvećeni Božjoj riječi, zajedništvu, lomljenju kruha, molitvi i štovanju, djelu Duha Svetoga, velikodušnosti i evangelizaciji.