4 karakteristike ljudi koji su upoznali Boga

Na koji način na čovjeka ima utjecaj njegovo poznavanje Boga? James I. Packer u svojoj izvrsnoj knjizi Knowing God spominje 4 karakteristike po kojima se može prepoznati vjernik koji iskreno poznaje Boga.

1. Oni koji poznaju Boga imaju veliki gorljivost za Njega.

Ljudi koji su upoznali Boga su prije svega ljudi koji se mole; njihov žar i snaga za Božjom slavom dolaze do izražaja prvenstveno u molitvi. U Knjizi proroka Daniela (9,3) Daniel se molio za obnovljenje Jeruzalema sa žarom i predanošću i u duševnoj agoniji koja je većini nas potpuno nepoznata.

VIDI OVO: 3 načina kako možemo utjecati na ljude oko nas da upoznaju Boga

Taj nepromjenjivi plod istinskog Bogopoznanja jeste sila koja svoj ventil može pronaći jedino u ovakvoj molitvi – i što više Bogopoznanja, time više sile! Na ovaj način možemo sebe preispitati.

2. Oni koji su upoznali Boga imaju visoko mišljenje o Njemu.

Danielov um je bio ispunjen ovakvim mislima o Bogu. O tome svjedoče njegove molitve (Daniel 9,4.7.9.14). Zamišljamo li mi ovako Boga? Govori li naša molitva o ovakvom Bogu? Drži li nas u poniznosi onaj veličanstveni osjećaj Njegove uzvišene svetosti, Njegove moralne savršenosti i Njegove milosne odanosti.

3. Oni koji su upoznali Boga pokazuju veliku smjelost za Boga.

Daniel i njegovi prijatelji Šadrak, Mešak i Abed Nego su bili ljudi koji su stavljali glavu u torbu. Bili su svjesni kakav će biti krajnji ishod njihovih postupaka koji ako Bog, pomoću nekog čuda, nešto ne poduzme, kao što je i učinio. Međutim, to ih nije ometalo.

VIDI OVO: Jeste li uistinu upoznali Boga?

4. Oni koji su upoznali Boga imaju veliki spokoj u Njemu.

Nijedan mir nije kao mir onih koji su potpuno sigurni da su upoznali Boga, da je Bog upoznao njih i da im ovakav odnos jamči Božju naklonost u životu, smrti i u vječnosti.

To je mir o kojemu Pavao govori u Poslanici Rimljanima kada kaže da opravdani vjerom imamo mir s Bogom posredstvom našega Gospodina Isusa Krista (5,1). To je mir kojeg su poznavali Šadrak, Mešak i Abed Nego, jer nisu pokleknuli pred Nabukodonozorovim ultimatumom da se poklone kipu, jer će biti bačeni u užarenu peć.

Njihov odgovor bio je za pamćenje: ”Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; on će nas i izbaviti. No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.” (Daniel 3,17).

Dubina našeg mira je mjerilo uz čiju pomoć možemo prosuditi jesmo li zaista upoznali Boga.