karizmatsko - pentekostni pokreti
Foto: Wikipedia/YouTube

Nakon Reformacije, najveća vjerska revolucija bila je osnivanje pentekostalizma. Službeno se uzima da je osnovan 1901. u američkoj državi Kanzas. Glavne značajke ovog pokreta su vjerovanje u nepogrešivost Biblije te vjerovanje da apostolski darovi Duha Svetoga koji su postojali u 1. stoljeću su i danas jednako prisutni.

Osim pentekostnih zajednica, i u okviru Rimokatoličke Crkve postoji karizmatski pokret. U ovom članku ćemo se općenito osvrnuti na pitanje trajanja darova Duha Svetoga, a dotaknut ćemo se i nekih drugih kontroverzi vezanih uz ovakve pokrete kao što su evanđelje prosperiteta i pad u duhu.

Biblijski temelj

Pitanje koje je ključno postaviti jest je li vjerovanje u trajanje darova Duha Svetoga biblijski utemeljeno. Najznačajniji biblijski odlomci koji o tome govore su sljedeći:

“A ovi će znakovi pratiti one koji povjeruju: u moje ime će đavle izgoniti, novim će jezicima govoriti, zmije će uzimati, i ako popiju što smrtonosno, nipošto im neće nauditi; na bolesne će polagati ruke i oni će ozdraviti.” (Marko 16,17‭-18)

“A Petar je ustao zajedno s jedanaestoricom, podigao svoj glas i rekao im: ‘Ljudi, Judejci i svi vi što boravite u Jeruzalemu! Neka vam ovo bude znano pa riječi moje poslušajte! Jer ovi nisu pijani, kao što vi mislite, budući da je tek treći sat dana, već je to ono što je rečeno po proroku Joelu: I ovo će se dogoditi u posljednje dane, govori Bog, izlit ću od svoga Duha na svako tijelo, i prorokovat će vaši sinovi i vaše kćeri; i vaši će mladići gledati viđenja, a vaši će starci sanjati snove. I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one ću dane izliti od Duha svoga, te će oni prorokovati. I pokazat ću čudesa gore na nebu, i znakove dolje na zemlji: krv i oganj i sukljanje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu, a mjesec u krv, prije nego što dođe onaj velik i znamenit dan Gospodnji. I dogodit će se da će svaki koji prizove ime Gospodinovo biti spašen.‘” (Djela 2,14‭-‬21)

“A o duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju. Znate da ste bili pogani, zavedeni k nijemim idolima, kako su vas vodili. Zato vam dajem do znanja da nitko, koji govori po Duhu Božjem, ne naziva Isusa prokletim, i da nitko ne može reći da je Isus Gospodin, osim po Duhu Svetom. A ima raznovrsnih darova, ali je isti Duh, i različite su službe, ali je isti Gospodin. I raznovrsna su djelovanja, ali je isti Bog koji radi sve u svima. A svakome se daje očitovanje Duha na korist. Jer jednome se po Duhu daje riječ mudrosti; a drugome riječ znanja po istom Duhu; a drugome vjera po istom Duhu; a drugome darovi iscjeljivanja po istom Duhu; a drugome činjenje čudesa; a drugome prorokovanje; a drugome raspoznavanje duhova; a drugome različite vrste jezika; a drugome tumačenje jezika.” (1.Korinćanima 12,1‭-‬10)

Iz navedenih biblijskih oslomaka jasno je da:

  • će darove moći primiti svi koji vjeruju u Isusa, a ne samo apostoli (“A ovi će znakovi pratiti one koji povjeruju“; “izlit ću od svoga Duha na svako tijelo)
  • takvi darovi neće prestati nakon 1. stoljeća već da će trajati do kraja svijeta (“prije nego što dođe onaj velik i znamenit dan Gospodnji”)
  • ti darovi nisu od đavla već od Boga  jer “je isti Bog koji radi sve u svima”

Obično se kao argument da su samo apostoli imali vlast činiti takva čuda navodi Marko 3,14-15. No iz sljedećeg primjera je jasno da tu vlast imaju svi vjernici u Isusa:

“A Ivan je odgovorio rekavši: ‘Učitelju, vidjeli smo jednoga koji u tvoje ime istjeruje đavle, i zabranili smo mu, jer te ne slijedi s nama.’ A Isus mu je rekao: ‘Nemojte mu braniti, jer tko nije protiv nas, za nas je.’ ” (Luka 9,49‭-‬50)

Svrha tih darova

Postoji sekta Riječ vjere, nastala iz pentekostalizma, koja vjeruje kako Bog mora učiniti sve što oni u Isusovo od Boga zatraže. Ako Bog to ne učini, znači da nemaju dovoljno vjere. Valja naglasiti da ta sekta NIJE pentekostna crkva. U ni jednoj pravoj pentekostnoj crkvi ili karizmatskj zajednici se ne bi trebali osuđivati oni koji ne ozdrave nakon molitve. To ne ovisi isključivo o vjeri osobe već i o Božjoj volji. Iako je u takvim zajednicama običaj autoritativno naređivati bolestima u Isusovo ime poput apostola (Djela 3,6) ne znači da vjernici imaju autoritet nad Bogom.

Jedna od svrha darova iscjeljenja jest širenje vjere u narodima gdje je kršćanstvo u manjini. I dan danas postoji mnogo takvih zemalja zbog čega Bog tamo šalje evanđeliste i čini preko njih brojna čuda. Također se ponekad Bog želi proslaviti preko neke osobe pa ju iscijeli ili pak vidi da osoba strašno pati pa se smiluje nad njom. No to je i dalje isključivo Njegova volja. Svrha molitve u jezicima jest u tome da Duh Sveti moli kroz osobu. Takvu molitvu đavao ne razumije, a ona je najsavršeniji oblik molitve jer ju sam Duh Sveti moli. Dar prorokovanja i riječ znanja su također vrlo korisni darovi jer preko njih Bog otkrije ispravno tumačenje biblijskog stiha ili pak nečiji duhovni problem koji zarobljuje osobu. Jedna od predrasuda je da se u takvim zajednicama moli isključivo za fizički boljitak. No moli se i za rješavanje duhovnih problema (homoseksualnost, ovisnosti…).

Pad u Duhu

Jedna od čestih pojava u takvim krugovima jest tzv. pad u Duhu. To se događa kada karizmatik polaže ruke na osobe, a one izgube balans te padnu u nekakvo stanje blaženstva. Iako ne postoje biblijski stihovi koji bi eksplicitno podržali ovakve pojave sljedeći stihovi tako nešto indiciraju:

“ugledao sam, kralju, na putu u podne, svjetlost s neba sjajniju od sunca koja je obasjala mene i one koji su sa mnom putovali. I kad smo svi popadali na zemlju, začuo sam glas što mi govori i na hebrejskom jezikom kaže: ‘Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti je u bodlje ritati.’” (Djela 26,13‭-‬14)

Ovdje vidimo da je pad na zemlju uobičajema reakcija na Božju prisutnost.

“Tada su položili na njih svoje ruke te su primili Duha Svetoga.” (Djela 8,17)

Kako je točno izgledalo to primanje Duha Svetoga mi ne znamo, ali vjerojatno slično padu u Duhu.

“I neke je Bog postavio u crkvi: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje; zatim čudesa, onda darove ozdravljanja, pomoći, upravljanja, različite jezike.” (1.Korinćanima 12,28)

Pod čudesa može svašta ući pa tako i padanje u Duhu. Naprosto trebamo Bogu dati slobodu da djeluje kako njemu odgovara. Ako karizmatik naučava sve po Bibliji i ako ima i druge darove Duha Svetoga, nema razloga zašto bi pad u Duhu bio demonskog podrijetla. Iako ne treba isključiti kako se u nekim slučajevima radi o sugestiji, mnogi koji su to iskusili će vam reći kako je to doista nadnaravan dodir te da si nisu oni to umislili.

Evanđelje prosperiteta

Pentekostna crkva propovijeda i tzv. evanđelje prosperiteta, odnosno učenje da primanje milosti i dobara od Boga nije rezervirano isključivo za zagrobni život već se može i za zemaljskoga života primiti. Do koje mjere evanđelje prosperiteta nije opasno? Dokle god ne proturječi Bibliji. Istina je da su neki pentekostni propovjednici otišli u krajnost (osobito toga ima u Americi) pa propovijedaju da svi vjernici moraju biti bogati i slično. No to su iznimni slučajevi. Evo nekih primjera gdje Bog obećaje prosperitet:

“Htjednete l’ me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske.” (Izaija 1,19)

“A Isus je odgovorio rekavši: ‘Uistinu vam kažem, nema nikoga tko bi ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili zemlje radi mene i evanđelja, a da neće sada u ovom vremenu uz progonstva primiti stostruko: kuće, i braće, i sestara, i majki, i djece, i zemlje, a u svijetu koji dolazi vječni život.” (Marko 10,29‭-‬30)

Valja napomenuti i to da je sam Bog potvrdio kako on ne daje bolesti nego zdravlje (Izlazak 15,26), a mnogi misle upravno suprotno.

Protuargumenti

Mnogi ljudi i teolozi niječu trajanje darova Duha Svetoga. Nije čudo kada su već i na dan Pentekosta ljudi mislili da su apostoli pijani i blesiraju (Djela 2,14-15). Kao najčešći protuargument se navodi sljedeće:

“Jer će ustati lažni kristi i lažni proroci te će pokazati velike znakove i čudesa, tako da, ako je moguće, zavedu i izabrane.” (Matej 24,24)

Istina je da postoje mnogi lažni kristi, ali postoji i način kako da se raspoznaju:

  1. Nauk koji propovijedaju ne smije biti protivan Bibliji (Galaćanima 1,8-9)
  2. Čuda čine u Isusovi ime (Marko 16,17; Djela 3,6)

Najbolji primjer lažnog krista je vračar Braco sa Srebrnjaka koji liječi pogledom u ime boga sunca.

Tri videosnimke

1) evangelizacijska organizacija Shake the nations

2) fra Ivo Pavić

3) molitva u jezicima

Zaključak

Iako postoje brojne predrasude o karizmatsko-pentekostnim zajednicama, njihovo djelovanje nije od đavla, već od Boga. Biblija jasno govori o tome i Božja je zamisao bila da to prati Crkvu sve do svršetka svijeta jer se na taj način Bog manifestira. I sam Isus je rekao da se stablo po plodovima spoznaje (Matej 7,15-20), odnosno da ćemo lažne od pravih proroka prepoznati po plodovima.

Plodovi karizmatskiih pokreta su brojni. Mnogi su se uz pomoć sile Duha Svetoga oslobodili duhovnih problema i grešnih navika. Posjedovanje darova Duha Svetoga, jasno, nije nužan uvjet za spasenje, ali je dobro oružje na tom putu. Ako ste zainteresirani, slobodno se priključite nekom takvom pokretu.

Autor: M. L.

Napomena: Stavovi izneseni u člancima su osobni stavovi autora i ne ne moraju nužno održavati stav redakcije portala Novizivot.net