Kažnjava li nas Bog zbog naših grijeha?

Bez obzira što smo vjernici, ponekad iskusimo poteškoće i bol. Kažnjava li nas Bog zbog naših grijeha?

Kad se suočimo s poteškoćama, mnogi se pitaju: “Zašto mi se ovo događa? U čemu sam pogriješio?” S druge strane, neki od nas razmišljaju: “Nije važno što radim, Bog će mi sve oprostiti.” Sva ova pitanja i razmišljanja upućuju na pitanje: kažnjava li nas Bog zbog naših grijeha?

Kakva je kazna za grijeh?

“Jer plaća za grijeh je smrt”, kaže nam Rimljanima 6, 23a. Biblija je vrlo jasna: oni koji griješe zaslužuju vječnu kaznu. Božja svetost je poput vatre koja proždire tako da nečisti ne mogu stajati u Njegovoj nazočnosti (Hebrejima 12, 29). Božja svetost i pravda zahtijevaju kažnjavanje grijeha i odvajanje grešnika od Boga.

Međutim, Bog je i Bog koji ljubi. Njegova je želja biti s nama. Zbog toga Rimljanima 6, 23b kaže: “a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.”

Bog je izlio kaznu za grijeh na Isusa.

Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. (Izaija 53, 6)

Oni koji prihvaćaju Isus kao Gospodina i Spasitelja, kazna za grijeh više ne postoji. Isus je uzeo tu kaznu na sebe.

Kažnjava li nas Bog zbog naših grijeha?

Svi su grijesi onih koji vjeruju u Isusa – prošli, sadašnji i budući — već kažnjeni na križu. Kao kršćani, nikada nećemo biti kažnjeni za grijehe. To je učinjeno jednom zauvijek (Rimljanima 8,1). Naši su grijesi s Isusom pribijeni na križ i za njih nikada nećemo biti kažnjeni.

Grijesi koje počinimo tijekom života ponekad zahtijevaju Božju disciplinu. Ako se nastavimo grešno ponašati, a ne pokajemo se i ne odvratimo od svog grijeha, Bog koristi disciplinu kako bi utjecao na nas. Isto kao što svoju vlastitu djecu discipliniramo za njihovu dobrobit kada nešto loše učine, tako i naš nebeski Otac s ljubavlju ispravlja svoju djecu u njihovu korist.

Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli. (Izreke 3, 11-12)

Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti? (Hebrejima 12, 6-9)

Ponekad su loše stvari koje nam se događaju posljedica Božje discipline. One su korekcija, kao što bi roditelj ispravio dijete. Nisu namijenjene uništenju, već vjernikovu rastu u svetosti (Hebrejima 12, 10).

Postoje i društvene ili zemaljske posljedice grijeha. Ukoliko vjernik nešto ukrade ili loše učini, Bog će mu oprostiti i očistiti ga od tog grijeha, te obnoviti zajedništvo između sebe i pokajanika. Međutim, društvene posljedice za krađu će rezultirati novčanom kaznom ili čak zatvorom.

Ipak, Bog će na kraju kazniti sve zle koji su ga odbacili.

Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. (1. Solunjanima 1, 9)

Svatko možemo izbjeći vječnu kaznu. Svatko još sada može doći k Bogu po vjeri u Isusa Krista. Svatko se još može spasiti!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!