Koje oružje nam je Bog dao za borbu protiv sotone?

Na što Biblija misli kada spominje Božje oružje koje nam je dao za borbu protiv Sotone i zašto je ono važno?

Naoružanje

Apostol Pavao spominje oružje Božje u Efežanima 6 dajući nam zapovijed te ukazujući na potrebu: “Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi ​​njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.” (Efežanima 6,10-11). Zaista nam je potrebno ovo oružje jer “nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.” (Efežanima 6,12). Bilo bi bolje boriti se protiv vidljivog neprijatelja, ali nevidljivi neprijatelj nam otežava viđenje dolazećeg napada. Jednostavno moramo biti unaprijed spremni i očekivati ​​da će nas vatrene strijele neprijatelja napasti. Zato nam je potrebno Božje oružje. Pa što je u stvari ovo oružje i zašto Pavao uporno spominje našu potrebu da obučemo svu opremu Božju?

Pojas i oklop

Božje oružje je skroz beskorisno … osim ako ga ne obučemo. Nije slučajno da nam Pavao nekoliko puta govori da “obučemo” Božje oružje, i opet u Efežanima 6,13 govori: “Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.” Dio onoga što moramo svakog dana obući je pojas istine. Stojimo na tvrdom temelju Božje riječi koja je nepromjenjiva i uvijek istinita. Stanite čvrsto na toj istini, a onda uzmite i oklop pravednosti. Sjetite se, to je Božje oružje, ne naše, jer kada smo povjerovali u Krista, obukli smo se Isusovom pravednošću (2. Korinćanima 5,21). Zato: “Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti” (Efežainma 6,14).

Obuća Evanđelja

Ne mislimo na iste cipele na koje je i Pavao mislio, jer je rimski vojnik imao obuću sa kramponima kako bi mogao čvrsto stajati, i u ovom poglavlju nas Pavao podsjeća “potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!” (Efežanima 6,15). Nemojte smatrati obuću nebitnim, jer je samo tako vojnik mogao ući u bitku. Osim ako njegovo remenje nije bilo čvrsto vezano, nije bio spreman za bitku. Ove cipele su “evanđelje mira” koje donosimo na neprijateljsko područje da bi se neki spasili.

Štit vjere

Bez štita, vojnik je bio ranjiv na sve vrste letećih objekata. Što se tiče kršćana, mi smo nezaštićeni protiv vatrenih strijela neprijatelja, i zato nas Pavao podsjeća: “U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.” (Efežanima 6,16). Ove strijele su duhovni napadi, ali sa štitom vjere u Krista, znamo da nas ništa ne može odvojiti od Boga (Rimljanima 8,35), čak ni đavao ni njegovi demoni.

Kaciga i mač

Sljedeće, Pavao nam govori: “Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.” (Efežanima 6,17). Kaciga čuva naše saznanje o Bogu, a mač nam pomaže da koristimo Riječ Božju da napadnemo neprijatelja s Božjom Riječju, kao što je Isus učinio u pustinji kada se odupro đavlovim iskušenjima. Isus je citirao Pismo u ispravnom kontekstu, odgovoriti Sotoni koji je koristio stihove izvan konteksta. Zapamtite, đavao poznaje Božju Riječ bolje od nas, zato moramo upijati i pamtiti Riječ Božju da je imamo uz nas kada nam je potrebna. Dakle, kaciga čuva ono što znamo kao vjernici, a Riječ Božja je naše glavno oružje protiv neprijatelja. Sotona je lažljivac, ali stihovi koje citiramo su istina, jer je Božja riječ uvijek istina.

Molitva za sve

Apostol Pavao završava dodajući: “svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete.” (Efežanima 6,18). Molitva je komunikacija iza neprijateljskih redova. Potrebna nam je ta vitalna komunikacija između nas i Boga ako ćemo se efektivno boriti protiv nevidljivog neprijatelja. Ona nije nešto bez čega možemo. Zamislite da nemate stalni kontakt s glavnim oficirom? To može biti razorno, zato Pavao ukazuje na važnost molitve u svako vrijeme, ali u Duhu, i da molimo i bdijemo s ustrajnošću i molitvom za sve svete.

Zaključak

Ako ne uzmemo i ne obučemo Božje oružje, bit ćemo manje spremni za neprijatelja. Potrebno nam je ovo oružje svakog dana našeg života, a kada odlučimo izaći iz kuće bez tog oružja, neprijatelj vidi da smo ranjivi na sve vrste strijela. Dokle god ste u bitci, to je dobro, jer onda znate na kojoj ste strani, ili na čijoj ste strani.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!