Kojeg je Bog spola?

Iako nam knjiga Postanka objašnjava da je Bog stvorio muškarca i ženu na svoju sliku, u Bibliji se Boga naziva Ocem i drugim muškim terminima.

Mnogi smatraju da je takvo viđenje Boga istinito zato što je Bog na zemlju došao kao muškarac, kao Isus Krist koji je bio i čovjek i Bog.

No u Bibliji se javlja nekoliko citata kojima se ukazuje na žensku stranu božanskog, uključujući i riječi koje je Isus Krist izravno izgovori dok je govorio o Bogu i njegovoj naravi.

Možda najpoznatiji citat dolazi kada je Isus žalio nad Jeruzalemom, što je prikazano u Mateju 23 i Luki 13: „Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste!“

Kada je Isus ispričao parabolu o izgubljenom novčiću u Lukinom 14, žena je ta koja traži izgubljeni novčić. U toj je priči Bog prikazan kao žena.

U Starom se zavjetu Bog povezuje s majkom, pogotovo kod proroka Izaije: „Šutjeh dugo, gluh se činjah, svladavah se; sad vičem kao žena kada rađa, dašćem i uzdišem.“

Teologinja Lynn Japinga u knjizi Feminism and Christianity: An Essential Guide iz 1999. godine primjećuje kako jezik o Bogu „nam treba pomoći da susretnemo i razumijemo Boga, ali ne trebamo Božju stvarnost brkati sa ograničenjima našeg jezika.“

U knjizi je objasnila da je u drugom stoljeću postojanja crkve Klement Aleksandrijski „uvodio metafore u svoj opis kršćana kao onih koji se napajaju od dojke Boga Oca“.

Isto tako nastavlja te kaže kako je srednjovjekovni mistik i njemački teolog Meister Eckhart Božju aktivnost opisao: „Što Bog radi cijeli dan? On rađa. Cijelu vječnost Bog leži na postelji i rađa.“

Unatoč silnim prikazima koji su povezani s majčinstvom, Boga se nigdje u Bibliji ne opisuje kao majku, niti se o njemu govori sa ženskim zamjenicama.

„Bog nam se tako odlučio otkriti. Boga se nikada u Bibliji ne opisuje sa spolnim karakteristikama, ali ga se opisuje u muškom rodu“ kaže Billy Graham.

Boga se u Bibliji opisuje raznim metaforama, kao Kralja, Oca, Gospodara, Suca, čak i Muža.

Izaija 54, 5 kaže: „Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad vojskama; tvoj je otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove.“

Posljednjih se godina javila kontroverza oko ovog pitanja zbog izlaska knjige Williama Paul Younga Koliba. To je roman fikcije koji Boga Oca i Duha Svetog prikazuje kao ženu. Knjiga je bila bestseler, a adaptirana je 2017. i u film.

Nedavno je i pop pjevačica Ariana Grande potaknula raspravu o ovom pitanju povodom njezine hit pjesme „God is a Woman“ (Bog je žena). Glazbeni video njezine pjesme je do sada skupio preko 180 milijuna pogleda.

Autor: Brandon Showalter; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christian Post