Koliko je godina imao Izak kada ga je otac Abraham trebao žrtvovati?

Kako bi testirao Abrahamovu vjeru, Bog mu je zapovjedio da žrtvuje svog obećanog sina, Izaka. Biblija ne govori konkretno koliko je godina imao Izak kada su se on i njegov otac zaputili na planinu Morija za žrtvu.

Budući da Pismo ne govori o ovome, moramo zaključiti da Izakove godine ne utječu na naše shvaćanje poglavlja ili lekcije koju nas Bog želi naučiti. Ali, da bi zadovoljili radoznalost, možemo prikupiti neke nagovještaje iz teksta.

Jedan nagovještaj u Postanku 22,7, kada Izak primjećuje vatru i drva, ali ne vidi životinju, on pita Abrahama o tome. To ukazuje da je Izak bio dovoljno star da zna žrtveni proces i imao je dovoljnu moć zapažanja da pita svog oca o tome. Ovo nam ne govori o njegovim godinama, jer je moguće da bi i malo dijete ovo primijetilo.

Neke mogućnosti su predložene kronologijom Sarinog života. Sara je rodila Izaka kada je imala 90 godina (Postanak 17,17). Sara je otjerala Jišmaela (prije događaja na brdu Morija) nakon što je Izak “odbijen od dojke” (Postanak 21,8-10). Općenito, to se događalo između 2. i 5. godine. Sara je umrla (nakon događaja na brdu Morija) u 127. godini. Ovo znači da je Izak bio stariji od 4,5 godina, a mlađi od 36,37 kada je bio ponuđen kao žrtva. Fraza “dugo vremena” (Postanak 21,34) i “poslije tih događaja” (Postanak 22,1) ukazuje da je prošlo dosta vremena od Izakovog rođenja i puta na Moriju. Dakle, Izak sigurno nije bio stariji čovjek kada je bio ponuđen kao žrtva, ali nije bio ni dijete.

Izak je bio dovoljno star da se pobrine za sebe i svog oca

Još jedan nagovještaj po pitanju Izakove starosti dolazi iz Postanka 22,2, gdje je Abrahamu rečeno da pođe na brdo Morija, što je putovanje od tri do četiri dana. Udaljenost definitivno ukazuje da je Izak bio dovoljno star pobrinuti se za sebe i svog stogodišnjeg oca na takvom putovanju.

Termin dječak koji se koristi za Izaka (Postanak 21,5.12) se prevodi s fleksibilnog hebrejskog termina i ne mora nužno da se odnosi na dječaka. Više obuhvaća širok spektar značenja – od bebe (Izlazak 2,6; 2. Samuelova 12,16) do mladog muškarca (Abšalom u 2. Samuelovoj 14,21; 18,5). Čak se može odnositi i na “služitelja” ili “slugu” (2. Samuelova 16,1) kao i “momci (pokrajinskih) namjesnika” (1. Kraljevima 20,14; 15, 17, 19). U Postanku 22,5 sluge koje su pratile Abrahama i Izaka se zovu “sluge” (Postanak 22,3.5.19). Riječ prevedena kao “sluga” je ista koja se koristi za Izaka u stihovima 5 i 12.

Izakove godine – nekoliko prijedloga

Vjerojatno najkorisniji nagovještaj koliko je star bio Izak je u Postanku 22,6. Dok su se penjali na planinu, Izak je nosio drva. Drva dovoljna da se spali žrtva su bila poprilično teška. Ova činjenica nam govori da Izak nije bio malo dijete kada je bio ponuđen na žrtvu; bio je makar zdravi tinejdžer. Izakovo godište također dodaje zanimljivu dimenziju priči. Ako je bio dovoljno jak da nosi drva na planinu, onda je bio i dovoljno jak oduprijeti se i obraniti od Abrahama da je htio. Činjenica da je Izak dozvolio biti vezan i postavljen na oltar (stih 9) pokazuje da je Izak nastavio vjerovati svome ocu.

Nekoliko komentatora je predlagalo moguće Izakove godine u vrijeme žrtve: od 18 do 20 (Leupold, 1: 625); 25 (Josip, 1.13.2); oko 33. godine (Adam Clarke, 1: 140) i preko 20 godina (Jamieson, Fausset i Brown, str. 29).

Uzimajući u obzir sve dokaze, možemo sa sigurnošću reći da je Izak bio mladić – ne dječak – kada ga je Abraham pokušao žrtvovati na planini Morija.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.

NAJNOVIJE!