Tko je bio Izak u Bibliji? Ovo su najvažnije stvari iz njegovog života

Izak je bio Abrahamov i Sarin sin kojeg im je Bog obećao. O Izaku se misli da je, što se povijesti Izraela tiče, dosta pasivan lik, no on na suptilan način pokazuje veliku vjeru, koju mnogi nisu imali. 

Godina prije nego što se Izak rodio bila je burna za njegove roditelje. Bog je Abramu dao savez obrezanja i promijenio njegovo ime u Abraham (”Otac mnogih”). Bog je ispunio obećanje koje je dao Abrahamovoj ženi Sari, kada je rekao da će ona roditi Abrahamovog nasljednika u roku od godinu dana.

Izak je ispunjenje Božjeg obećanja 

Iako se Abraham smijao na zamisao da će njegova 91.-godišnja žena Sara roditi, Bog je njihovo dijete nazvao Izak ili ”smijeh”. Bog je također obećao da će Išmael, sin kojeg je Abraham imao sa Sarinom sluškinjom Hagarom, biti otac dvanaestoro prinčeva. 

Nakon što je Abraham obrezao svoje ukućane, Bog je uništio Sodomu i Gomoru, spasivši samo Lota i njegove kćeri. Nakon toga, Abraham se preselio sa svojom obitelji u Negeb, gdje je, još jednom, lagao kralju, rekavši mu da je prekrasna Sara njegova sestra. Bog je upozorio Abimeleka na Sarin pravi identitet, a Abimelek i Abraham su se pomirili. 

Konačno, kada je Abraham imao 100, a Sara 91 godinu, Izak je bio rođen. Nakon njegovog rođenja, Sara je protjerala njegovog 14-godišnjeg polubrata Išmaela i Hagaru. (Postanak 21) 

VIDI OVO: Koliko dugo su Abraham i Sara trebali čekati na Izaka?

Ispit vjere za Abrahama i Izaka

Abraham i Izak

Biblija ne kaže koliko je Izak imao godina kada je Bog rekao Abrahamu da ga žrtvuje. (Postanak 22) Znamo da je, za vrijeme iskušenja, Izak pokazao takvu vjeru u Boga, da je samo njegov otac Abraham imao veću vjeru.

Nije bilo pokazatelja da se Izak opirao kada ga je Abraham svezivao ili da se iznenadio kada je Bog umjesto njega za žrtvu providio ovna. Izgleda da je to bio ispit vjere za Abrahama i Izaka, a obojica su ga položila s odličnim. 

Kada je Izak imao 38 godina, Sara je umrla. (Postanak 23) Abraham je kupio polje sa špiljom i ondje je sahranio Saru. Kako je Abraham postao sve stariji, zamisao o Izakovom potomstvu prebivala je u njegovom umu, no on je znao bolje od toga da Izak za sebe nađe ženu među bezbožnih Kanaankama.

Čuo je da njegov brat Nahor ima nekoliko sinova, stoga je poslao svoje sluge u obiteljski dom, koji je bio u Haranu, u današnjoj Turskoj, kako bi ondje pronašli ženu za Izaka. Nakon što su sluge pokazale Abrahamova bogatstva, Nahorova unuka Rebeka složila se da će se vratiti s njima kako bi se udala za Izaka. Izak se zaljubio i bio je utješen, dvije godine nakon Sarine smrti. (Postanak 24) 

VIDI OVO: Koliko je godina imao Izak kada ga je otac Abraham trebao žrtvovati?

On je bio primarni Abrahamov nasljednik

Kada je Izak imao 75 godina, a Abraham 175, Abraham umrije. (Postanak 25, 1-11) Do tada, Abraham je imao šest drugih sinova i drugu ženu, Keturu. Izak je bio primarni Abrahamov nasljednik, no prije nego što je umro, Abraham je spriječio sukob tako što je sa Keturom imao još sinova i tako što se pobrinuo da oni žive daleko od Izaka. To je funkcioniralo, jer nakon Abrahamove smrti, Išmael i Izak su ga zajedno pokopali sa Sarom; između njih dvojice nije bilo neprijateljstva. 

Poput Sare, Rebeka je bila neplodna. Kada je imao 60 godina, Izak se molio da Rebeka bude trudna i da ima blizance. Vrlo aktivne blizance, prenatalno govoreći. Na upit Bogu zašto su toliko aktivni, Bog je otkrio da će svaki od njih biti otac naroda, no mlađi će biti Izakov nasljednik. (Postanak 25, 19-28)

Izak je dobio dvojicu sinova – Jakova i Ezava

Dječaci su bili drastično različiti. Ezav je bio tamnoput i dlakav, volio je lov. Jakov je za vrijeme rođenja držao Ezava za petu; bio je tih ali lukav. Jakov je odradio svoj dio kako bi ispunio Božje svjedočanstvo kada je nagovorio gladnog Ezava da mu proda pravo prvorođenja za zdjelu leće i komad kruha. (Postanak 25, 29-34) 

Budući da je u zemlji vladala glad, Bog je nagovorio Izaka neka zadrži svoju obitelj u Negebu, blizu kralja Abimeleka iz Filisteje, umjesto da putuju u Egipat. Nakon što se ondje smjestio, slijedio je isto ono što je radio njegov otac; tvrdio je da je Rebeka njegova sestra. Nakon nekog vremena, Abimelek je otkrio istinu i javno prekorio Izaka, nakon čega je izdao edikt kojim je zaštitio Izakov život i Rebekinu čednost. (Postanak 25, 1-11) 

Božji blagoslovi omogućili su rast Izakovih usjeva i razmnožavanje živina, čak do točke da su se Filistejci zabrinuli, nakon čega ga je Abimelek ljubazno zamolio neka ode. Izak se preselio u zemlju gdje je Abraham iskopao nekoliko bunara i očistio ih, budući da su ih Filistejci pokušali zatrpati.

Nakon problema s lokalnim stanovništvom koje je željelo bunare i nakon mirovnog ugovora s Abimelekom, Izakovi sluge iskopali su posljednji bunar, nakon čega je osnovan grad Beeršeba. (Postanak 26, 12-33) 

Kada je Ezav imao 40 godina, a Izak 100, Ezav je oženio dvije Hetitkinje, koje su zagorčavale živote Izaku i Rebeki. (Postanak 26, 34-25) Usprkos ovome, Ezav je i dalje bio omiljeni sin Izaka. Izak je rekao Ezavu neka ode u lov i neka mu napravi gulaš, nakon čega će ga Izak blagosloviti kao prvorođenog sina. Rebeka je imala druge planove.

VIDI OVO: Koliko je Abraham imao sinova?

Izak je blagoslovio Jakova, umjesto Ezava

S obzirom da je silno željela da njezin omiljeni sin, Jakov dobije blagoslove prvorođenog sina i znajući da Izakova osjetila slabe, ona je skuhala gulaš od kozjeg mesa, nakon čega je stavila kozju dlaku na Jakovljeve ruke koje nisu imale dlaka.

Sve što je bilo potrebno da Izak bude uvjeren da je on Ezav bio je još samo stari Ezavov kaput, nakon čega je Izak blagoslovio Jakova. Sve što je preostalo za Ezava bilo je obećanje da, iako će njegov narod biti narod divljih ratnika, s vremenom će se oteti iz Jakovljevog vodstva. (Postanak 27) Ezavovi nasljednici bit će Edomci, koji će u budućnosti zagorčavati život Izraelcima kad god im se za to pružila prilika. 

Strahujući od Ezavljevog bijesa, Rebeka je rekla Jakovu neka bježi njezinom bratu Labanu u Haran, nakon čega je rekla Izaku da ga šalje ondje kako bi se oženio. Izak je blagoslovio Jakova i poslao ga na put. (Postanak 28, 1-5)

U međuvremenu, Ezav je shvatio da njegovi roditelji nisi željeli da njihovi sinovi ožene Kanaanke, što je uključivalo i njegove dvije žene te je on oženio Išmaelovu kćer. (Postanak 28, 6-9) 

Dok se Jakov vratio s dvije žene, dvije konkubine i mnoštvom djece, Ezav se smirio. Braća su se pomirila taman na vrijeme da pokopaju njihovog oca koji je imao 180 godina kada je umro, pored Abrahama i Sare. (Postanak 35, 27-29) 

Prijevod: Ivan H.; Izvor: Compellingtruth.org

NAJNOVIJE!