Foto: Flickr

Grijeh nemorala je jedan od najopasnijih i najoštrijih đavolskih oružja usmjerenih na uništenje ljudske duše, koji neprijatelj uspješno upotrebljava od početka civilizacije do današnjeg dana.

Biblija je jedna od najboljih knjiga na svijetu koja obrađuje i temu seksa i krajnje je vrijeme da se razni stručnjaci o braku, obitelji i domu, okrenu Bibliji. U ovom stoljeću “seksualne revolucije”, Onaj koji je ustanovio prvi brak u Edenskom vrtu, kao i zajednicu između muškarca i žene, ostavljen je po strani.

Zbog toga danas postoje mnogi problemi u braku i obitelji. Božja Riječ jasno rasvjetljava da je brak zavjet za cijeli život s osobom koju smo odabrali za bračnog druga. Ovaj zavjet znači reć “Da” ženi ili mužu, i “Ne” svima drugima, kada je riječ o intimnom prijateljstvu. Bog zabranjuje seksualni odnos izvan braka. (1. Korinćanima 6,12-7,2; Solunjanima 4,3-5; Hebrejima 13,4; Izlazak 20,14). Za tu zabranu postoje mnogi razlozi, a na prvom mjestu je Njegova ljubav i briga za svakog pojedinačno. Bog želi nas zaštiti od svih ozbiljnih problema koji se javljaju zbog izvanbračnog seksualnog odnosa.

Jedan od tih problema je rađanje vanbračne djece koja su začeta bez stvarne roditeljske ljubavi. Sljedeći problem je abortus. Kiruški prekid trudnoće dovodi do osjećaja krivnje zbog nasilog oduzimanja života začetom djetetu, što dalje dovodi do jake uznemirenosti i emocionalne patnje.

Ljudi koji se upuštaju u spolne odnose u kratkotrajnim, prolaznim vezama izlažu se opasnosti da dobiju sidu, sifilis ili gonoreju, što za sobom povlači druge tjelesne ili duševne probleme.

Osim preljuba i bluda, Sveto Pismo zabranjuje brak bliskih srodnika (Postanak 20,11-23) i homoseksualnost (Postanak 19,1-29; Levitski zakonik 18,22-23; Rimljanima 1,18-32. Koliko je domova razoreno zbog čovjeka ili žene koji su nevjerni u braku? Koliko njih trpi i ne smiju izraziti svoju tugu, što se strašno odražava na tjelesnom zdravlju?

Ako si upao u taj grijeh znaj, Bog te neće ostaviti bez zaslužene kazne. Postoji dan obračuna sa živim Bogom (Propovjednik 11,9). Budi siguran da će te tvoji grijesi stići (2. Samuelova 11,12; Galaćanima 6,7-8). Zato se odmah pokaj. Traži od Boga da ti oprosti, da promjeni tvoj način života i da ti da snagu da se odupreš iskušenjima (Psalam 51).

Nemoral jeste veliki i strašan grijeh, ali i za to postoji izbavljenje. Svaki grijeh može biti oprošten i izbrisan, ako se čovjek iskreno pokaje i prihvati Isusa Krista kao svoga Spasitelja. U Korintskoj crkvi neki su prije obraćenja bili bludnici, preljubnici, homoseksualci, ali su oslobođeni od tih grijeha, očišćeni i posvećeni krvlju Isusa Krista (1 Korinćanima 6,9.11). Bog ne gleda čovjeka kako ga mi ljudi gledamo “očima” i tako mu sudimo, ili osuđujemo. Bog gleda malo dublje u svoje stvorenje, On gleda razloge, uzroke, On gleda čovječje srce.