NaslovnicaDuhovnostŠto znači „kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati“?

Što znači „kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati“?

„Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.“ (Lk 12,48).

Ova je Isusova rečenica na neki način postala idiom u zapadnoj kulturi te ju možemo prepoznati, parafraziranu, u riječima mudrosti ujaka Bena, obraćajući se Peteru Parkeru u filmu Spider-man: „Velika moć zahtijeva veliku odgovornost.“

Smisao rečenice „kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati“ je u tome da smo mi odgovorni za ono što imamo. Ako smo blagoslovljeni talentima, blagostanjem, znanjem, vremenom i sl., očekuje se da to dobro upotrijebimo na slavu Božju i dobrobit drugih.

U kontekstu, Isus je izrekao prispodobu o našoj spremnosti za Njegov dolazak. Njegov učenik Petar ga je upitao odnosi li se prispodoba samo na njih ili na sve. Isus je odgovorio drugom prispodobom u kojoj definira „vjernog i razumnog upravitelja“ kao onoga koji daje hranu i druge povlastice u „pravo vrijeme“. Kad se gospodar vrati i nađe vjernog slugu kako dobro upravlja svojim sredstvima, On će ga „postaviti nad svim imanjem svojim“ (Lk 12,42-44).

Nama su povjerene određene stvari i vjernost zahtijeva da tim stvarima upravljamo razumno i nesebično.

Isus je prispodobu nastavio kontrastom: „No, rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući i sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima. I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.“ (Lk 12,44-47).

Nevjerni sluga zloupotrebljava darove

Nevjerni sluga zloupotrebljava gospodareve darove kako bi udovoljio svojoj vlastitoj pohlepi i Isus upozorava da se navedena presuda odnosi na takvog slugu. Gospodin zatim rezimira smisao prispodobe ovim riječima: „Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.“ (redak 48). Slična prispodoba koja isto govori o upraviteljstvu je Prispodoba o talentima (Mt 25, 14-30).

Lako je pretpostaviti da je samo onim imućnim ljudima mnogo „dano“, ali, zapravo, nama je svima dano mnogo (1 Kor 4,7). Svima nam je darovana obilna milost Božja (Ef 1, 3-10; 3, 16-21; Rim 5, 8-11; 8, 14-17), Riječ Božja i darovi Duha Svetoga (Iv 14, 16-21; 16,13; Rim 12, 6). „Jedni druge poslužujte – svatko po primljenom daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!“ (1 Pt 4,10).

Također, ne bismo smjeli smatrati da što manje znamo o Bogu i Njegovim darovima, to manje trebamo raditi. Kao što je i očigledno iz Isusovih prispodoba, na nama je odgovornost da znamo volju našeg gospodara. Bog nam je jasno pokazao što zahtijeva od nas (Mih 6,8).

Bog nam daje sredstva kao što su financije i vrijeme, talenti kao što su kulinarske i glazbene sposobnosti, i duhovni darovi kao što je ohrabrivanje ili poučavanje. Trebali bismo pitati Boga za mudrost pri korištenju tih sredstava te obvezati se na korištenje istih prema Njegovoj volji kako bi On mogao biti proslavljen.

Što se tiče duhovnih darova, Pavao kaže: „Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri; je li služenje –  neka je u služenju; je li poučavanje – u poučavanju; je li hrabrenje – u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik – revan; tko iskazuje milosrđe – radostan!“ (Rim 12, 6-8). Ovo je jednostavno odgovorno upraviteljstvo.

Bog želi da koristimo darove koje nam je dao

Nama je mnogo dano i Bog želi da koristimo ono što nam je dano za unapređivanje Njegovoga Kraljevstva i proglašavanje Njegove slave. To je ono za što smo stvoreni. „Tada Isus reče svojim učenicima: ‘Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Doći će, doista, Sin Čovječji….i naplatiti svakomu po djelima njegovim.“ (Mt 16, 24-25, 27).

Mi smo živuće žrtve (Rim 12,1), dajući stvari, koje nam je Bog dao, u služenju drugima, i u tome zapravo pronalazimo život. Bog, darivatelj svakog dobrog dara (Jak 1,17), daje nam sve što nam je potrebno da bismo ispunili Njegovu volju. „Besplatno primiste, besplatno dajte!“ (Mt 10,8).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Suzana Z.