Bog brine za vas: Kratka molitva protiv zabrinutosti
Foto: Pexels

Bog brine za vas i stalo Mu je do svega što se događa u vašom životu. Ova kratka molitva protiv zabrinutosti vam može biti veliki blagoslov. 

„Bacite sve svoje brige na Njega, jer On brine za vas“. (1. Petrova 5, 7) 

Naš ključni stih iz Biblije kaže u 1. Petrovoj 5, 7 da naše brige trebamo baciti na Boga. Riječ ”baciti” znači prisilno fizički baciti. S obzirom na to da se koristi u Bibliji, ona ukazuje na više od toga da samo jednostavno odložimo brige ispred Isusovih nogu.

Bog brine za vas – bacite svoje brige na Njega

Bacanje naših briga na Boga značilo bi bacanje naših briga, što je dalje moguće, uz vjerovanje da će ih Bog, koji nas voli, uhvatiti i znati što točno učiniti s onime što nas brine. 

VIDI OVO: Što Isus poručuje svima koji su zabrinuti i boje se?

Detaljniji prijevod Biblije kaže za isti taj stih ovo: „Bacite sve svoje brige (sve vaše tjeskobe, zabrinutosti, svega što vas opterećuje, jednom zauvijek) na Njega, jer Bog brine za vas (s najdubljom ljubavi i pažljivo gleda na vas)“. 

Trebam biti uporna i namjerna u primjećivanju malenih stvari koje me brinu i njih stavljati pred Očeve noge u molitvi. Trebam i s Njime razgovarati o tim stvarima ili mogu o njima pisati u svoj dnevnik, koji je zapravo simbol mog predavanja stvari Bogu. 

Bog brine za vas i u potpunosti je sposoban riješiti vaš problem

Bacite ih ili odložite ispred Isusovih nogu. Molite s vjerom, vjerujući da Bog zaista brine i da je u potpunosti sposoban riješiti ono za što se molite. Hoće li se brige i zabrinutosti ovoga života povećavati? Hoće. Zasigurno hoće. No kako budete svoje zabrinutosti bacali pred Boga, počet ćete vidjeti, kako se počnete pouzdavati u Njega, koliko se daleko od vas odmiču vaše brige, strah i stres. 

Filipljanima 4, 6-7 uči nas: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“.

VIDI OVO: Zabrinutost nikad neće riješiti vaše probleme

U nastavku slijedi molitva protiv zabrinutosti:

Kratka molitva protiv zabrinutosti

Dragi Oče koji si na nebesima, 

Toliko toga u mom životu je slomljeno. Imam toliko briga i toliko sam zabrinut/a da me one jako opterećuju. Iako želim svoje brige baciti na Tebe, obično ih ubrzo nakon toga pokupim, nakon čega one u meni stvaraju još tjeskobe i stresa. Molim Te pomozi mi da naučim kako baciti brige na Tebe, dok učim što to znači počinuti u Tebi i vjerovati Ti. 

U Isusovo ime, amen. 

Autorica: Chrystal Evans Hurst; Izvor: Crosswalk.com

Bog brine za vas i u potpunosti je spreman riješiti sve što vas muči. Molitve za druge prigode možete pronaći na OVOM LINKU.