20 kratkih, ali važnih biblijskih stihova za upamtiti

Kratki biblijski stihovi dolje su temeljni dijelovi koje bismo mogli upamtiti, a s kojima treba početi kako duhovno rastemo.

Prije nekoliko godina moje sestre i ja odlučile smo naučiti napamet Poslanicu Filipljanima, stih po stih. Nakon godine dana našeg eksperimenta učenja, kako je Bog božanski nadahnuo riječi da se pohrane u moje srce primijetila sam promjene kod sebe.

Unutarnje promjene pokazale su se prema van kroz moja djela i ponašanje. Poznavanje Božje Riječi mijenja način kako gledam na ljude, svijet i svoj život na način koji nisam očekivala. Pamćenje Pisma preobrazilo je moju perspektivu tako što je moj pogled bio usmjeren na Boga.

Pamćenje Pisma zahtijeva više od naših vlastitih sposobnosti. Svaki pokušaj poznavanja Božje Riječi mora započeti molitvom. Možemo moliti Boga da nam da kapacitet, resurse i mudrost za pamćenje Pisma. Postavljanje Božje Riječi u naša srca zahtijeva namjeru i neprestanu posvećenost. Nagrada je vječna i vrijedna je usredotočenog truda. Kratki biblijski stihovi dolje su temeljni dijelovi s kojima treba početi kako rastemo.

Važnost pamćenja Božje Riječi

Mojsije je isto tako prepoznao važnost pamćenja Pisma. U nemogućnosti da se pridruži Božjem odabranom narodu koji je ulazio u Obećanu zemlju Mojsije ih je podsjetio na Božja djela u njihovim životima i zapovijedio im kako da žive: „Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce“. (Ponovljeni Zakon 6, 6)

Posljedice zanemarivanja Božje Riječi su isto tako značajne. Izraelski narod bio je kušan služiti lažnim bogovima zemlje. Dok su to činili riskirali su gubitak Božje zaštite, skrb i prisutnost. Zapisujući Božju Riječ u svoja srca bilo je manje vjerojatno da će zaboraviti na Boga i poći svojim putem.

Poput Izraelaca i mi smo nukani pamtiti Božju Riječ sijući je u svoja srca. Riječi Pisma su božanski nadahnute, mogu promijeniti naša srca, umove i naša djela. Oštrija od mača s dvije oštrice ona može izdržati bilo kakvo protivljenje. Sjetimo se Isusa u divljini. On je pobijedio Neprijateljeve kušnje izgovarajući Božju Riječ. Pavao je često koristio Pismo kako bi naučavao i branio svoju službu te kako bi prekoravao židovske vođe. Pismo ima moć.

Pronađite način koji funkcionira za vas

Postoji puno pristupa kako zapamtiti Pisma. Postoji metoda ”ponavljanja i osvrta”; čitanja i nakon toga ponavljanja određenih stihova barem deset puta sve dok stihovi nisu memorizirani. Zapisivanje Pisma isto tako pomaže kod pamćenja. Otkrila sam da meni zapisivanje najviše pomaže. Zapisivanje stiha na karticu i nošenje sa sobom omogućuje vam osvrt na stihove tijekom dana. Isto tako, najbolji savjet za memoriziranje Pisma jest pomoć osobe od povjerenja.

Kada su Izraelci ušli u Obećanu zemlju oni tada nisu imali Božju svetu Riječ onako kako je mi imamo danas. Mi smo blagoslovljeni iznad svake mjere da imamo šezdeset i šest knjiga koje predstavljaju Božju ljubav za nas. Osim Starog Zavjeta imamo stotine stihova iz Novog Zavjeta koji nam pomažu da upoznamo Boga i razumijemo Njegovu moć.

Božja Riječ ima moć promijeniti srca. Radosna vijest s moći da spasi nas oprema za djela na koja smo pozvani da činimo.

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo“. (2. Timoteju 3, 16-17)

Ne znate što upamtiti? Evo 20 kratkih, ali važnih stihova Pisma za početak.

Za fokus na slavljenje:

Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja“. (Psalam 75, 2)

Da slavimo slavnu milost njegovu, kojom nas je obdario u ljubljenome Sinu svojemu“. (Efežanima 1, 6)

Zato jer primamo kraljevstvo nepokolebljivo, dajmo hvalu i njom služimo ugodno Bogu s poštovanjem i sa strahom! Jer je “Bog naš oganj, koji spaljuje”“. (Hebrejima 12, 28-29)

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite“! (1. Solunjanima 5, 16-17)

Za sjećanje na naše spasenje:

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta“! (2. Korinćanima 65, 17)

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem“. (Rimljanima 6, 23)

To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni“. (1. Ivanova 5, 13)

Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati“. (Job 19, 25)

Za sjećanje na Božju veliku ljubav:

Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika“! (Tužaljke 3, 22-23)

Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno“. (Sefanija 3, 17)

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“. (Rimljanima 5, 8)

Za božansko življenje:

Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno“. (Rimljanima 12, 2)

Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost“. (2. Petrova 1, 3)

Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“. (Djela 1, 8)

Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“. (1. Ivanova 3, 18)

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva“! (Galaćanima 5, 1)

Za borbu sa strahom, zabrinutošću i tjeskobom:

Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom“. (Izaija 41, 10)

Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno“! (Psalam 34, 4)

Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova“. (Matej 6, 34)

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu“. (Filipljanima 4, 6)

Bez obzira na to koji način memoriziranja Pisma odaberete potičem vas neka vam svaki dan bude prioritet da Božju Riječ ugravirate u svoja srca. Ona će promijeniti ono što znate o Bogu i zasigurno će promijeniti vas.

Autorica: Tamela Turbeville; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com