Krist dolazi

“Krist dolazi!” glas je trube koji se danas čuje po čitavom svijetu. Iz nekih dijelova svijeta čujemo njezin jasan i glasan zvuk.

Neki su uzbuđeni već na samu pomisao o njegovu dolasku. Drugi ne žele o tome ni čuti.

Vjernici koji danas uistinu traže svog Gospodina da dođe, u stanju su iščekivanja. Oni su ljudi koji “čekaju” Sina Božjeg da dođe s neba. Da, to će biti “Isus, naš osloboditelj od srdžbe koja će doći“ (1 Sol 1,10).

Uskoro će se čuti vika: “Krist dolazi!” Kakva će to biti vika! Hoćemo li je mi čuti? Hoćemo li biti spremni napustiti ovaj svijet? Hoćemo li biti sretni kad ga vidimo da dolazi?” (Mt 25,6).

Ne, ako nismo čisti kao što je on čist (1 Iv 3,2-3). Bit će to glas užasa kad postanemo svjesni činjenice da je on doista došao, a mi ostali (Mt 24,32-51; Mt 25,1-13).

Oni koji uistinu bdiju, čekaju ga da dođe i primi ih k sebi. Oni ne mogu ne biti ispunjeni ushićenjem kakvo može dati već i sama pomisao o njegovu dolasku.

NAJNOVIJE!