Kršćani bi uskoro mogli ostati bez svega: Jesmo li na to spremni?

Kršćani će uskoro ostati bez svega, svih ljudskih prava. Jesmo li na to spremni? Ako smo Kristovi, mrzit će nas, jer su Krista mrzili. Svijet ljubi svoje, ali ne i Kristove.

Dvije kršćanke bi mogle završiti u zatvoru jer su odbile izraditi pozivnice za gej vjenčanje, budući da takav brak krši njihova uvjerenja. Optužene su da je njihovo uvjerenje protuzakonito. Surova realnost je da ove dvije žene mogu biti bilo tko od nas. Kršćani su sve više na udaru zbog življenja i prakticiranja svog svoje kršćanske vjere. Zakon po kojem se ove žene mogu poslati u zatvor je tzv. pravilnik protiv diskriminacije, koji kaže da vlasnici obrta ne smiju nikoga diskriminirati.

 

No problem je sljedeći. Nitko ne odbija usluživati homoseksualce zato što su homoseksualci, već zato što gej brakovi krše naša biblijska uvjerenja. Dakle, homoseksualci imaju prava na svoja uvjerenja, a kršćani nemaju prava na svoja uvjerenja. Nije li to isto diskriminacija?

PROČITAJTE: Je li Isus išta rekao o homoseksualnosti?

Križevi na javnim mjestima smetaju, Biblija u javnim institucijama smeta, kršćani smetaju. Progoni su sve žešći. Dolazi teško vrijeme u kojem će vlasti kažnjavati i zatvarati kršćane. Biblija postaje govor mržnje. Vlasti će nas prisiljavati da idemo kontra Božje Riječi.

Kršćani će uskoro ostati bez svega, svih ljudskih prava. Jesmo li na to spremni?

„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje volio, no budući da NISTE OD SVIJETA, nego vas ja izabrah od svijeta, ZBOG TOGA VAS SVIJET MRZI. Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati. Ali sve to činit će vam zbog imena mojega, jer ne znaju onoga koji me posla“ (Ivan 15,18-21).

Ako smo Kristovi, mrzit će nas, jer su Krista mrzili. Svijet ljubi svoje, ali ne i Kristove. I predavat će nas sudovima pod lažnim tužbama da mrzimo i diskriminiramo.

Pročitajte cijeli članak >>