11-godišnja kršćanska djevojčica zbunila islamskog učenjaka jednim jednostavnim pitanjem

11-godišnja arapska kršćanska djevojčica je slušala islamskog učenjaka dok je govorio o Allahu, a onda mu je postavila pitanje koje ga je zbunilo.

“U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.” Prva Ivanova 4,10

11-godišnja arapska kršćanska djevojčica je slušala islamskog učenjaka dok je govorio o Allahu. Kada je završio, djevojčica mu je prišla i rekla: “Pokaži mi gdje u Kur’anu piše da me Allah voli kao grešnika kakav i jesam, i odmah ću postati muslimanka.” Čovjek je bio bez riječi dugo vremena, a onda je otišao. Nije imao odgovor na to. Zašto?

Jer Allah Kur’ana ne voli grešnike, ili nepravedne, ili izgubljene, ili one koji se muče s grijehom, ili one koji su ponovo zapali u grijeh. Allah Kur’ana prikazuje samo visokokvalificiranu, uvjetovano vrstu ljubavi, i to samo za muslimane. Kur’an jasno uči da Allah mrzi nemuslimane:

Kur’an 3:31-32 – Reci [O Muhammad]: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – A Allah prašta i samilostan je.  Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.”

Kur’an 30:43-45 – Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana On će ih razdvojiti:  oni koji nisu vjerovali – na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili – sebi su Džennet pripremili, da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike.

VIDI OVO: 5 stvari o islamu koje svaki kršćanin treba znati

Bog nudi svoju ljubav svima 

Ovo je zapanjujući kontrast riječima Svetog Pisma koje pokazuje da Bog nudi svoju ljubav svima koji će je primiti, kao besplatan dar bez obaveza:

“Gospod, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, junak pomoćnik. On se raduje tebi pun veselja. On obnavlja ljubav svoju. On kliče nad tobom pun radosti.” Sefanija 3,17

“A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grješnici, umrije za nas.” Rimljanima 5,8

“Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.” Evanđelje po Ivanu 3,16

Biblija nas uči da Boga ne zanima da “od vas napravi kršćanina”, On vas želi spasiti od kazne grijeha, koja je vječnost u paklu. Božje spasenje je besplatan dar koji samo treba biti primljen da bi postao aktivan. To je velika transakcija – vaši grijesi u zamjenu za Njegovu pravednost i puno i besplatno vječno pomilovanje.

Allah u Kur’anu nije isto što i Bog u Bibliji. Allah vas želi načiniti muslimanom, a Bog vas želi osloboditi.

“Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.” Evanđelje po Ivanu 8,36

NAJNOVIJE!